Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере охраны природно-заповедного фонда Украины

Заключение к проекту закона Украины от 04.03.2015 № 2311
Дата рассмотрения: 07.05.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері охорони природно-заповідного фонду України" (реєстр. N 2311 від 04. 03.2015 р.)

У проекті з метою забезпечення збереження об'єктів природно-заповідного фонду України (далі - ПЗФ) та удосконалення діяльності природоохоронної галузі пропонується внести деякі зміни до Земельного кодексу України (далі - ЗК України), законів України "Про природно-заповідний фонд України" та "Про регулювання містобудівної діяльності", а також до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року. У проекті, зокрема, встановлюються приписи для власників або користувачів земель територій та об'єктів ПЗФ щодо забезпечення режиму їх охорони і збереження та використання цих земель та відповідних природних ресурсів; визначаються вимоги щодо здійснення загального використання природних ресурсів для потреб місцевого населення; уточнюється порядок проведення санітарно-оздоровчих заходів, рубок догляду та інших відповідних рубок у межах територій та об'єктів ПЗФ; розглядаються питання управління у цій сфері. Крім того, встановлюється заборона вилучення, передачі у власність, надання у користування та зміни цільового призначення земельних ділянок, стосовно яких прийнято рішення про створення чи оголошення територій та об'єктів ПЗФ.

Головне управління, розглянувши проект, вважає за доцільне висловити щодо його змісту наступне.

1. У проекті частина 2 статті 4 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" доповнюється положенням, згідно з яким "власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів, на яких створені чи оголошені території та об'єкти природно-заповідного фонду, повинні взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження". Слід звернути увагу, що ця пропозиція за своїм змістом має стосуватися всіх категорій та об'єктів ПЗФ, тоді ж як у частині 2, до якої вносяться ці зміни, переховуються об'єкти та зони регіональних ландшафтних парків з визначенням їх власників, що не узгоджується між собою. В цілому запропоновані зміни до цієї статті стосуються правового режиму територій та об'єктів ПЗФ, який визначається у розділі Ш Закону. До цього розділу, на нашу думку, і слід перенести зазначені зміни, враховуючи те, що аналогічні зобов'язання щодо забезпечення режиму охорони та збереження окремих категорій та об'єктів ПЗФ (заказників, пам'яток природи, заповідних урочищ та ін.) вже передбачені у цьому Законі (частина 3 статті 26; частина 2 статті 28; частина 2 статті 30; частина 5 статті 38). У цих нормах передбачено, що відповідні суб'єкти "беруть" на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму охорони та збереження їх територій і об'єктів, а не "повинні" взяти їх на себе, як пропонується у проекті. Крім цього, пропонуємо чітко визначити правову форму (договір, декларація, щось інше), у якій мають "братися" відповідні зобов'язання.

2. Частина 5, якою доповнюється стаття 7 Закону України "Про природно-заповідний фонд України", згідно з якою забороняється "вилучення, передача у власність та надання у користування земельних ділянок, стосовно яких прийнято рішення про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду" не узгоджується із статтею 150 ЗК України, за змістом частин 2 - 3 якої припинення права постійного користування земельними ділянками ПЗФ з підстави добровільної відмови від користування ними або шляхом їх вилучення здійснюється за погодженням з Верховною Радою України. Аналогічне зауваження стосується й змін до статті 20 ЗК України, згідно з якими її частина 1 доповнюється новим абзацом 3 такого ж змісту.

3. У новій частині 3, якою доповнюється стаття 91 Закону України "Про природно-заповідний фонд України", слід уточнити, про які саме "затверджені плани" йдеться у ній та ким вони затверджуються, оскільки залишається незрозумілим чи маються на увазі "плани науково-дослідних робіт, які затверджуються Національною академією наук України та центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" (частина 1 статті 42 цього Закону), чи йдеться про якісь інші плани.

Опрос