Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах

Заключение к проекту закона Украины от 06.07.2015 № 2302а
Дата рассмотрения: 24.07.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" (реєстр. N 2302а від 06.07.2015 р.)

У проекті з метою є підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах пропонується внести зміни до Цивільного та Господарських кодексів України, законів України "Про акціонерні товариства", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок" та деяких інших законів. Головним напрямком такого підвищення у проекті розглядається вдосконалення механізму придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідком придбаного контрольного пакету акцій та запровадження механізмів обов'язкової купівлі акцій міноритарних акціонерів на їх вимогу одним акціонером - власником 95 відсотків акцій товариства (sell-out) та обов'язкового продажу за справедливою ціною акцій міноритарними акціонерами акціонеру-власнику 95 відсотків акцій товариства на його вимогу (squeeze-out). Таким чином, у законопроекті пропонується імплементувати Директиву 2004/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо пропозицій про поглинання в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що, на погляд суб'єкта законодавчої ініціативи, сприятиме захисту прав та інтересів інвесторів, а також адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу.

Головне управління, розглянувши законопроект, вважає за доцільне висловити до його змісту наступні зауваження та пропозиції.

1. У змінах до статті 586 ЦК України слід конкретизувати, в яких саме випадках акціонер - заставодавець може розпорядитися предметом застави без згоди заставодержателя. У зв'язку з цим пропонуємо запропоновані у проекті зміни до цієї статті викласти в іншій редакції: "а також при обов'язковому продажу акціонером публічного акціонерного товариства належних йому акцій акціонеру - власнику 95 і більше відсотків акцій цього товариства".

Аналогічне за змістом уточнення пропонуємо внести до змін до частини 2 статті 17 Закону України "Про заставу".

2. У законопроекті передбачається внесення у депозит нотаріусу грошових коштів як з накладенням заборони на їх відчуження (згідно з абзацом 3 частини 12 статті 652, якою доповнюється Закон України "Про акціонерні товариства", у випадку, якщо на акції, які підлягають обов'язковому продажу, накладено відповідне обмеження), так і без такої заборони (частина 9 згаданої статті). З огляду на це пропонуємо у новому пункті 91, яким доповнюється частина 1 статті 34 Закону України "Про нотаріат", слова "відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" замінити на слова "для забезпечення обов'язкового продажу акціонером публічного акціонерного товариства належних йому акцій, на які згідно з договором накладено обмеження (обтяження), акціонеру - власнику 95 і більше відсотків акцій цього товариства".

Відповідні уточнення слід внести і до частини 1 нової редакції статті 85 Закону України "Про нотаріат". У змінах до частини 2 цієї статті пропонуємо уточнити, що державна нотаріальна контора чи приватний нотаріус повідомляє не лише кредитора, а й іншу особу, на користь якої було встановлено відповідне обмеження, про внесення зазначеної грошової суми у депозит.

3. У змінах до статті 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку надається право приймати рішення про обмеження права особи, яка стала власником контрольного пакету акцій товариства, або значного пакету таких акцій, або пакету таких акцій у розмірі 95 і більше користуватися правом голосу та брати будь-яким іншим чином участь в управління акціонерним товариством у разі невиконання встановлених законом обов'язкових дій. Проте порядок застосування цього заходу впливу має бути визначений більш детально. Зокрема, це стосується встановлення строку його дії, а також визначення того, хто саме в цей час буде здійснювати управління відповідним товариством.

Опрос