Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав инвесторов

Заключение к проекту закона Украины от 27.02.2015 № 2259
Дата рассмотрения: 02.03.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" (реєстр. N 2259 від 27.02.2015 р.)

Як зазначено у Пояснювальній записці до проекту, його метою "з одного боку, є дерегуляція господарської діяльності акціонерних товариств, а з іншого боку - запровадження більш високих вимог для публічних акціонерних товариств, акції яких включено до біржового реєстру. Така дерегуляція дасть можливість Україні підвищити позицію у рейтингу Doing Business та зробити акціонерні товариства привабливими для інвестування. Тим часом, підвищення вимог до публічних акціонерних товариств посилить захист прав міноритарних інвесторів в Україні і суттєво наблизить Україну до виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС". Для цього у проекті пропонується внести відповідні зміни до Цивільного, Господарського, Цивільного процесуального кодексів України, Кодексу законів України про працю, законів України "Про господарські товариства", "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок" та деяких інших. Прийняття проекту, на думку суб'єкта права законодавчої ініціативи, "надасть позитивний сигнал для інвесторів (внутрішніх та зовнішніх), покращить інвестиційний клімат та імідж України".

Розглянувши проект у межах наданого часу, Головне управління вважає за доцільне висловити щодо його змісту наступні зауваження та пропозиції.

1. Частина змін, які пропонуються у проекті, не має безпосереднього відношення до захисту прав інвесторів, що згідно з назвою проекту є його предметом. Зокрема, це стосується змін до КЗпП України (які до того ж за своєю суттю мають, скоріше, редакційний характер), змін до статей 21, 80, 81, 84, 88 ГПК України тощо. У зв'язку з цим пропонуємо вилучити зазначені зміни з проекту.

2. Щодо запровадження у змінах до ГПК України так званого "похідного позову" (право міноритарного акціонера подати позов в інтересах товариства про відшкодування збитків), то, на нашу думку, для відшкодування посадовими особами завданих товариству збитків спочатку має бути встановлений факт завдання таких збитків товариству і лише потім на підставі цього вони стягуватимуться з винної посадової особи. У зв'язку з цим проект слід доповнити чітким визначенням випадків, у яких акціонер має право подавати відповідний позов (наприклад, наявність попереднього судового рішення про виплату товариством певних сум іншим особам), з тим, щоб виключити зловживання частиною акціонерів зазначеним правом, що може призвести до негативних наслідків для акціонерного товариства та його інших акціонерів. Іншим варіантом вирішення цієї проблеми може бути відповідне уточнення предмету позову, оскільки за загальним правилом суд розглядає справи у межах заявлених позивачем вимог. Крім цього, порядок розгляду відповідних спорів у ГПК України має бути визначений більш детально, оскільки без цього реалізація відповідних положень буде суттєво ускладнена, що, в свою чергу, негативно позначиться на досягненні мети законопроекту - покращення інвестиційного клімату України.

3. У новій редакції частини 7 статті 16 ГПК України слід врахувати, що юридичні особи у відповідних справах можуть бути як відповідачами, так і позивачами. Тому, щоб зберегти розгляд зазначеної категорії справ за місцезнаходженням відповідного господарського товариства, зазначену частину краще викласти у наступній редакції:

"Справи у спорах, передбачених пунктами 4 та 41 статті 12 цього Кодексу, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням господарського товариства".

4. Пропонуємо не виключати із статті 245 ЦК України частину 5, як це пропонується у проекті, а викласти її у такій редакції:

Опрос