Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об официальном обнародовании и регистрации нормативно-правовых актов

Заключение к проекту закона Украины от 03.07.2015 № 2256а
Дата рассмотрения: 06.08.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про офіційне оприлюднення та реєстрацію нормативно-правових актів в Україні" (реєстр. N 2256а від 03.07.2015 р.)

У поданому законопроекті пропонується врегулювати порядок набрання нормативно-правовими актами чинності (стаття 1), їх офіційного оприлюднення (статті 2, 3, 6, 7) та державної реєстрації (статті 4 і 5). За змістом проекту офіційне оприлюднення нормативно-правових актів (далі - НПА), за виключенням законів України та указів Президента України, здійснюється шляхом розміщення їх текстів та іншої передбаченої у проекті інформації на офіційних веб-сайтах органів публічної влади, які прийняли/видали відповідні акти. НПА місцевих рад та їх виконавчих органів офіційно оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційних веб-сайтах місцевих рад із одночасним розміщенням їх текстів для огляду при вході до приміщень, в яких проводяться засідання місцевих рад (стаття 2). У Прикінцевих та перехідних положеннях проекту пропонується низка змін до законів України "Про Кабінет Міністрів України", "Про Національний банк України", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про місцеве самоврядування в Україні" та до Регламенту Верховної Ради України, пов'язаних із приведенням окремих положень цих законів у відповідність до вимог проекту.

Основний текст законопроекту майже дослівно (за винятком ч. 1 ст. 4 та незначних змін тексту в інших статтях) відтворює положення проекту Закону України "Про нормативно-правові акти" N 7409-1 від 15 грудня 2010 року, внесеного народним депутатом України К. Ляпіною і не підтриманого Верховною Радою України 20.05.2011 р. З огляду на це Головне управління вважає за необхідне частково повторити зауваження, висловлені до законопроекту N 7409-1 у висновку на цей проект від 01.02.2011 р., та висловити деякі нові зауваження, суть яких полягає у наступному:

1. На нашу думку, законодавче регулювання правового статусу НПА не може обмежуватись регламентацією порядку набрання ними чинності, їх офіційного оприлюднення та державної реєстрації. Об'єктивно окрім цих питань потребують законодавчого регулювання (однак у проекті не вирішуються) питання щодо співвідношення НПА за юридичною силою; дії НПА у часі, просторі та за колом осіб, особливостей зворотної дії НПА; структури та реквізитів НПА; порядку підготовки проекту НПА, його експертизи, прийняття (видання) та підписання НПА; підстав і порядку втрати НПА чинності, зупинення та відновлення дії НПА; правил розв'язання колізій між положеннями НПА, офіційного роз'яснення положень НПА, зберігання оригіналів НПА тощо.

У правовій доктрині та законодавчій практиці іноземних держав існують різні підходи щодо необхідності та доцільності прийняття спеціального закону, що регулює правотворчій процес. Однак, у тих іноземних державах, де подібні закони прийнято, останні є значно ширшими за предметом правового регулювання, ніж законопроект, що розглядається, і в тому чи іншому обсязі вирішують більшість з перелічених вище питань, які залишились поза межами даного проекту.

Головне управління послідовно підтримує необхідність комплексного регулювання суспільних відносин у сфері правотворчості в єдиному законодавчому акті та з цієї причини вважає недоцільним прийняття окремого закону про порядок набрання чинності, офіційного оприлюднення та державної реєстрації НПА. В разі відсутності комплексного законодавчого акта, який регулює питання правотворчості (тобто Закону України "Про нормативно-правові акти"), відповідні питання можуть бути вирішені шляхом внесення певних змін до чинних законів України.

2. У цілому не заперечуючи проти встановлення на законодавчому рівні обов'язку органів публічної влади в Україні розміщувати прийняті/видані ними НПА на своїх офіційних веб-сайтах, Головне управління не може погодитись з тим, що відповідна процедура визначається у проекті як єдиний для більшості підзаконних НПА спосіб їх офіційного оприлюднення. Переважна більшість населення України поки що не користується Інтернетом, а основу вітчизняної Інтернет-аудиторії складають жителі кількох найбільших за кількістю населення міст та прилеглих до них населених пунктів. Виходячи з цього поряд із викладенням на офіційних веб-сайтах слід зберегти і більш традиційні форми офіційного оприлюднення НПА, зокрема, опублікування в офіційних друкованих виданнях. Слід зважати на те, що "оприлюднення" нормативно-правового акта має хоча б формально забезпечувати його доступність не лише для юристів, а й для звичайних громадян, а для користування електронними текстами НПА необхідні доступ до персонального комп'ютера і можливість виходу в мережу Інтернет, яка завжди є платною. З огляду на це у багатьох місцевостях України для звичайних громадян і нині більш доступними є саме паперові, а не електронні тексти НПА.

Опрос