Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" и Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно упрощения процедуры получения разрешительных документов и усиления ответственности должностных лиц в сфере разрешительной системы)

Заключение к проекту закона Украины от 27.02.2015 № 2255
Дата рассмотрения: 06.04.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо спрощення процедури отримання дозвільних документів та посилення відповідальності посадових осіб у сфері дозвільної системи)" (реєстрац. N 2255 від 27.02 2015 р.)

У проекті пропонується спростити процедуру отримання дозвільних документів суб'єктами господарювання, зменшити кількість неправомірних відмов у їх видачі, посилити відповідальність посадових осіб, які їх видають. Як вказано у Пояснювальній записці, це має сприяти усуненню ризиків вчинення корупційних правопорушень при видачі дозвільних документів.

Головне управління, розглянувши законопроект, вважає за доцільне висловити щодо його змісту наступні зауваження та пропозиції.

Враховуючи правила законопроектної техніки, пропонуємо не перераховувати в назві проекту перелік законів, до яких вносяться зміни, а викласти її в наступній редакції: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення процедури отримання дозвільних документів та посилення відповідальності посадових осіб у сфері дозвільної системи)". Крім того, зауважимо, що статті, до яких вносяться зміни, у проекті пронумеровано іншим чином, ніж у тексті Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності". В Законі для позначення номеру статті з однаковою першою цифрою вживається не позначка "прим" з верхнім регістром, а застосовується номер з тире, наприклад, 4-1, 9-1 тощо. Водночас для запобігання плутанини в тексті даного Висновку застосовуємо нумерацію проекту

У частині першій статті 1 Закону пропонується внести зміни у визначення термінів "дозвільні органи" (абзац третій цієї частини), "місцеві дозвільні органи" (абзац п'ятий цієї частини) та "регіональні дозвільні органи" (абзац шостий цієї частини). Відповідно до цих змін проводити обстеження та видавати дозвільні документи крім посадових осіб відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування зможуть інші посадові особи, уповноважені на це законом. Такий підхід не узгоджується з відповідними положеннями Конституції України та законів України, за змістом яких державні функції здійснюються через відповідні органи публічної влади та їх посадових осіб, які, як правило, входять до складу тих чи інших органів. Не є винятком у цьому відношенні і видача дозвільних документів, яка має здійснюватися від імені відповідних органів їх посадовими особами.

Крім того, включення інших посадових осіб до числа осіб, уповноважених видавати дозвільні документи, повинно супроводжуватися визначенням їх компетенції. Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" не містить подібних повноважень для жодних посадових осіб, крім тих, що вказані в чинній редакції частини першої його статті 1. У зв'язку з цим Управління не підтримує розширення кола осіб, що мають право видавати дозвільні документи. Адже це навряд чи сприятиме досягненню мети законопроекту, яка полягає в усуненні ризиків корупційних правопорушень у цій сфері.

У новому абзаці двадцятому частини першої статті 1 Закону пропонується закріпити зміст поняття "принцип невідворотності відповідальності посадових осіб дозвільних органів". Звертаємо увагу, що згідно з теорією права принцип невідворотності відповідальності є загальним принципом юридичної відповідальності, яка крім цього принципу має ґрунтуватися ще на принципах законності, обґрунтованості, справедливості та доцільності. Тому немає потреби у визначенні такого принципу щодо посадових осіб дозвільних органів.

Опрос