Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно гласности и открытости судебного процесса

Заключение к проекту закона Украины от 27.02.2015 № 2253
Дата рассмотрения: 02.10.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо гласності і відкритості судового процесу"

Законопроект, як це зазначено у Пояснювальній записці до нього, розроблено з метою приведення частини восьмої статті 12 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАСУ) у відповідність до чинної редакції частини третьої статті 11 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" задля уникнення правових колізій щодо тлумачення гласності і відкритості адміністративного процесу. Для цього в КАСУ пропонується передбачити право учасників судового процесу, інших осіб, присутніх у залі судового засідання, представників засобів масової інформації проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом. При цьому передбачається, що трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду, а проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав.

За результатами розгляду поданого законопроекту Головне науково-експертне управління вважає за необхідне зазначити наступне.

Юридичні колізії (далі - колізії) є неминучим явищем для права кожної країни з огляду, зокрема, на інтенсивний характер правотворчості у сучасній державі. Підриваючи основи порядку в суспільстві, колізії створюють певну соціальну напругу. А відтак їх вирішення є нагальною потребою.

Колізія норм Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та КАСУ щодо обсягу прав осіб, присутніх в залі судового засідання виникла тому, що Законом України "Про забезпечення права на справедливий суд" до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" були внесені зміни, які по суті, регулюють процесуальні питання, а відтак повинні міститися в процесуальних кодексах. Наразі пропонується усунути вищезазначену колізію шляхом внесення змін до чинного процесуального законодавства, в конкретному випадку, в КАСУ.

Проте, на нашу думку, вказану колізію слід вирішувати внесенням змін саме до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", а не до процесуальних кодексів (в даному випадку до КАСУ) з огляду на наступне:

1) За загальновизнаними колізійними правилами хоча внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" і відбулося пізніше, ніж прийняття КАСУ, але наразі діє норма КАСУ, оскільки вона є спеціальною нормою, що регулює процесуальні питання адміністративного судочинства;

2) Існуюча редакція частини восьмої статті 12 КАСУ відповідає нормам міжнародного та національного права і в більшій мірі забезпечує захист прав осіб, присутніх в залі судового засідання, порівняно з абзацом 2 частини третьої статті 11 Закону України "Про судоустрій і статус суддів". Таке твердження є результатом аналізу норм Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конституції України, Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного кодексу України, законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію" тощо.

Так, згідно з вимогами чинної частини восьмої статті 12 КАСУ особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень. Натомість, у законопроекті пропонується викласти частину восьму статті 12 Кодексу адміністративного судочинства України в редакції, ідентичній абзацу 2 частини третьої статті 11 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", тим самим дозволивши учасникам судового процесу, іншим особам, присутнім у залі судового засідання, представникам засобів масової інформації проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду і зобов'язавши отримати такий дозвіл лише на трансляцію судового засідання.

Опрос