Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О рынке природного газа

Заключение к проекту закона Украины от 26.02.2015 № 2250
Дата рассмотрения: 03.03.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про ринок природного газу" (реєстр. N 2250 від 26.02.2015)

У законопроекті, як зазначається у його Преамбулі, пропонується визначити "правові засади функціонування ринку природного газу України, заснованого на принципах вільної конкуренції, належного захисту прав споживачів та безпеки постачання природного газу, а також здатного до інтеграції із ринками природного газу держав - сторін Енергетичного Співтовариства, в тому числі шляхом створення регіональних ринків природного газу".

Закон, проект якого розглядається, "на виконання зобов'язань України за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства та Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергетики і їхніми державами-членами, із іншої сторони, спрямований на імплементацію актів законодавства Енергетичного Співтовариства у сфері енергетики, а саме: Директиви 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу та про скасування Директиви 2003/55/ЄС; Регламенту (ЄС) 715/2009 про умови доступу до мереж транспортування природного газу та яким скасовується Регламент (ЄС) 1775/2005; та Директиви 2004/67/ЄС про здійснення заходів для забезпечення безпеки постачання природного газу".

Головне управління, проаналізувавши законопроект в межах відведеного часу, щодо його окремих положень вважає за доцільне висловити такі зауваження і пропозиції.

1. Дещо обтяжливим за обсягом виглядає перелік визначень "основних термінів", що вживаються у проекті", який налічує 47 термінів. Такий перелік, на нашу думку, міг би бути скорочений за рахунок виключення з нього загальновідомих, не наповнених якимось специфічним юридичним змістом, або суто технічних термінів (наприклад, "контроль", "контролер", "консультації", "послуги установки LNG" тощо).

Принагідно також слід звернути увагу на те, що, виходячи із здобутків теорії законодавчої техніки, виглядає невиправданою практика, коли до кожного законопроекту включаються визначення загальновідомих термінів або термінів, які мають суто технічне значення. На думку управління, визначення понять доречно (у разі необхідності) давати у тих статтях законодавчого акту, які присвячені регулюванню відповідних суспільних відносин.

Опрос