Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно предоставления социальных услуг)

Заключение к проекту закона Украины от 26.02.2015 № 2245
Дата рассмотрения: 28.05.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання соціальних послуг)" (N 2245 від 26.02.2015 р.)

У законопроекті пропонується з метою забезпечення застрахованих осіб та членів їх сімей оздоровчими заходами внести відповідні зміни до Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - Основи) та законів України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та "Про фізичну культуру і спорт". Реалізація цих положень, як зазначено у Пояснювальній записці до проекту, сприятиме зміцненню здоров'я застрахованих осіб, що в свою чергу сприятиме зменшенню видатків на матеріальне забезпечення у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, раціональному та ефективному використанню коштів Фонду соціального страхування України. По суті суб'єктом права законодавчої ініціативи запропоновано відновити норми (і це задекларовано у Пояснювальній записці до проекту) щодо надання застрахованим особам та членам їх сімей послуг із санаторно-курортного лікування та оздоровлення, які були передбачені в Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням", проте не були включені до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", який регулює відповідні суспільні відносини у даний час.

Головне управління підтримує в цілому законодавчу ініціативу щодо забезпечення права застрахованих осіб на відновлення здоров'я за рахунок Фонду соціального страхування України. Разом з тим, здійснивши аналіз положень законопроекту, вважаємо за доцільне звернути увагу на таке.

1. Вважаємо не зовсім коректним віднесення до видів соціальних послуг та матеріального забезпечення за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (стаття 25 Основ) такого виду послуг як "підтримка дитячо-юнацького та резервного спорту", яке має відбуватися у формі фінансової підтримки та матеріального забезпечення дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості. Насамперед, на нашу думку, фінансування діяльності зазначених шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування не узгоджується із змістом поняття "загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (стаття 1 Основ) як системи прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків роботодавцями, громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом. Крім цього, не зовсім зрозуміло, що саме у цьому випадку виступає об'єктом соціального страхування, яким є страховий ризик та страховий випадок, із настанням яких у застрахованих осіб (членів їх сімей, інших осіб) виникає право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону залежно від видів соціального страхування (стаття 1 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування"). Навряд чи така підтримка підпадає під визначення соціальних послуг, під якими розуміється "комплекс заходів з надання допомоги особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою розв'язання їхніх життєвих проблем" (стаття 1 Закону України "Про соціальні послуги").

Звертаємо також увагу на те, що фінансову підтримку та матеріальну допомогу пропонується надавати тільки тим дитячо-юнацьким спортивним школам, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, що не враховує того, що на сьогодні існують дитячо-юнацькі спортивні школи різного спрямування, підпорядкування та форм власності.

2. На нашу думку, у проекті було б доцільним передбачити врегулювання такого важливого питання як оплата путівок на санаторно-курортне лікування.

3. Проект вимагає редакційного та техніко-юридичного доопрацювання. Зокрема, у тексті проекту термін "дитячі заклади оздоровлення" слід доповнити словами "та відпочинку", що буде відповідати нормам Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", в якому дається визначення змісту поняття "дитячий заклад оздоровлення та відпочинку", а підпункт 2 частини 2 статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" пропонуємо викласти в такій редакції: "фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованих осіб та членів їх сімей".

Опрос