Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно добрососедства и стоимости платы за оформление документов на земельные участки для населения)

Заключение к проекту закона Украины от 25.02.2015 № 2232
Дата рассмотрения: 09.06.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо добросусідства та вартості плати за оформлення документів на земельні ділянки для населення)" (реєстр. N 2232 від 25.02.2015 р.)

У проекті пропонується внести ряд змін до Земельного кодексу України та законів України "Про захист конституційних прав громадян на землю" і "Про Державний земельний кадастр", якими, зокрема, уточнюються наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев, порядок виправлення помилок, які містяться у "земельно-кадастровій документації", порядок оплати оформлення документів, які посвідчують право власності на земельну ділянку тощо. Прийняття законопроекту, як зазначається у Пояснювальній записці до нього, "сприятиме реалізації конституційних прав громадян, спрощенню процедури отримання земельної ділянки, встановленню добросусідських відносин між власниками (користувачами) земельних ділянок".

Розглянувши проект, Головне управління вважає за доцільне висловити щодо його змісту наступні зауваження та пропозиції.

1. Слід звернути увагу на певну невизначеність термінології, яка використовується у проекті. Зокрема, у проекті (зміни до статті 107 ЗК України та до статті 37 Закону України "Про державний земельний кадастр") використовується термін "дані земельно-кадастрової документації", які "не відповідають дійсності, тобто містять у собі помилку", хоча, на нашу думку, коректніше говорити просто про помилку у згаданій документації. Проте зміст цього терміну не розкривається ні у ЗК України, ні у Законі України "Про державний земельний кадастр". Наголошуємо на цю обставину саме тому, що у названому Законі застосовуються терміни "документи, які створюються під час ведення Державного земельного кадастру" (стаття 18), "технічна документація із землеустрою" (частина 1 статті 21), "документація із землеустрою і технічна документацію з оцінки земель" (частина 13 статті 21), "документи, які є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру" (стаття 22) тощо. У зв'язку з цим пропонуємо чітко визначити зміст терміну "дані земельно-кадастрової документації".

Так само із змісту проекту незрозуміло, які саме "організації чи установи, які відповідальні за виконання земельно-кадастрових робіт" (перше речення змін до статті 107 ЗК України та до статті 37 Закону України "Про державний земельний кадастр") повинні виправити помилку у даних земельно-кадастрової документації та нести відповідні витрати. Адже у Законі України "Про Державний земельний кадастр" такі організації та установи не визначаються.

2. Управління не підтримує дублювання однакових норм у різних законодавчих актах, як це пропонується у проекті, де однакові за змістом норми щодо виправлення помилок у земельно-кадастрової документації вносяться до статті 107 ЗК України та до статті 37 Закону України "Про державний земельний кадастр", а з питань визначення вартості робіт щодо розробки проекту землеустрою та виготовлення технічної документації із землеустрою - до частини 7 статті 118 ЗК України та статті 1 Закону України "Про захист конституційних прав громадян на землю". На нашу думку, норми щодо виправлення помилок у земельно-кадастрової документації доцільніше зосередити у статті 37 Закону України "Про державний земельний кадастр", а норми щодо вартості документів з землеустрою - у Законі України "Про землеустрій", інкорпорувавши до нього відповідні положення Закону України "Про захист конституційних прав громадян на землю" з визнанням його таким, що втратив чинність.

2. На нашу думку, чинна редакція статті 105 ЗК України, яка надає право власнику або землекористувачу земельної ділянки відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідній земельної ділянки, виглядає більш вдалою. У зв'язку з цим пропонуємо не викладати цю статтю у новій редакції, як це пропонується у проекті, а обмежитись доповненням цієї статті словами "та гілки" після слова "корені".

3. Вважаємо, що замість внесення запропонованих змін до другого речення частини 1 статті 118 ЗК України доцільніше виключити його із згаданої частини взагалі. Це пояснюється тим, всі земельні ділянки знаходяться у межах певних населених пунктів або районів. Аналогічні за змістом зміни слід внести і до інших відповідних положень ЗК України.

Опрос