Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно освобождения от налогообложения недвижимости религиозных организаций)

Заключение к проекту закона Украины от 24.02.2015 № 2226
Дата рассмотрения: 03.03.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування нерухомості релігійних організацій)"

У законопроекті пропонується підпункт 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України доповнити новим підпунктом "и", в якому передбачається не відносити до об'єктів оподаткування податком на майно, відмінне від земельної ділянки, об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їх статутної діяльності.

У Пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що встановлення сільськими, селищними, міськими радами пільг з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, яке передбачене Податковим кодексом України, не забезпечує єдиного підходу і потребує відповідного законодавчого врегулювання.

Головне управління, в цілому не заперечуючи проти можливості прийняття внесеного законопроекту, одночасно звертаємо увагу на те, що прийняття рішення щодо нього має здійснюватися з урахуванням того, що відповідно до ст. 19 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" "релігійні організації у порядку, визначеному чинним законодавством, мають право для виконання своїх статутних завдань засновувати видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогосподарські та інші підприємства, а також добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), які мають право юридичної особи. Прибуток від виробничої діяльності та інші доходи підприємств релігійних організацій оподатковуються відповідно до чинного законодавства в порядку і розмірах, установлених для підприємств громадських організацій. Суми їх прибутку, які використовуються в добродійних цілях, не оподатковуються". Тож, можливо, є підстави для диференційованого підходу до оподаткування різних видів нерухомості, які належать релігійним організаціям та які мають різний режим використання.

Також слід зазначити, що у проекті пропонується звільнити від оподаткування "об'єкти житлової, нерухомості, які перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їх статутної діяльності". На наш погляд, запровадження податкових пільг щодо об'єктів житлової нерухомості для релігійних організацій може створити передумови для ухилення від сплати податку на майно шляхом реєстрації житлової нерухомості на релігійні організації. Це обумовлюється тим, що процедура створення релігійної організації в Україні є достатньо простою. Так, відповідно до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", наприклад, релігійна громада може бути утворена громадянами в кількості не менше десяти чоловік, які досягли 18-річного віку та зареєстрували статут (положення) (ст. 14).

Вважаємо за доцільне також зазначити, що проблема надання пільг із податку на майно, виходячи з принципів рівності усіх платників податків, соціальної справедливості, потребує комплексного вирішення, оскільки стосується значно ширшого кола суб'єктів, а не тільки релігійних організацій. Передусім, йдеться про фізичних осіб, які не мають джерел самостійної сплати податку або мають низький рівень доходів (це, зокрема, безробітні, особи, які перебувають на тривалому лікуванні, пенсіонери, інваліди та інші малозабезпечені категорії громадян). Сюди ж слід віднести і питання оподаткування нерухомості благодійних, громадських організацій, інших, зокрема, неприбуткових організацій, діяльність яких спрямована на задоволення та захист прав громадян.

Опрос