Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (относительно предоставления дополнительных образовательных льгот участникам боевых действий)

Заключение к проекту закона Украины от 02.07.2015 № 2224а
Дата рассмотрения: 23.09.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо надання додаткових освітніх пільг учасникам бойових дій)" (N 2224а від 02.07.2015 р.)

У законопроекті пропонується надати право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та переважне право на вступ до професійно-технічних навчальних закладів і на курси для одержання відповідних професій учасникам бойових дій на території України.

Головне науково-експертне управління, не заперечуючи необхідності забезпечення освітніх прав учасників бойових дій, вважає за доцільне звернути увагу на наступні обставини.

Запропоноване у законопроекті розширення позаконкурсного порядку вступу до вищих навчальних закладів продовжує тенденцію виключень із встановленого Конституцією України правила щодо права громадян безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі (частина 3 статті 53). Положення відповідного змісту містять абзац 4 частини 3 статті 42 Закону України "Про освіту" та частина 1 статті 44 Закону України "Про вищу освіту", згідно з якими прийом громадян до вищих навчальних закладів проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання.

У цьому контексті слід також згадати положення статті 24 Конституції України, за змістом яких громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, що виключає встановлення "привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками". Аналіз цитованих конституційних положень дає підстави дійти висновку, що законопроект у цій частині не повною мірою узгоджується з ідеологією Конституції України та чинного законодавства України з питань освіти, за змістом якого громадяни мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі, що, на думку управління, виключає можливість довільного встановлення винятків щодо позаконкурсного вступу до зазначених навчальних закладів на законодавчому рівні для окремих категорій громадян. Адже очевидним є те, що надання пільг та переваг одним категоріям громадян на практиці означатиме звуження обсягу та змісту права на освіту інших громадян, які, зокрема, можуть мати кращі знання та здібності.

Опрос