Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности технологических парков

Заключение к проекту закона Украины от 01.07.2015 № 2216а
Дата рассмотрения: 14.07.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності технологічних парків"

У законопроекті пропонується: виключити "технологічні парки" з переліку функціональних типів спеціальних (вільних) економічних зон; спростити порядок реєстрації технологічних парків; визначити підстави щодо встановлення строку дії та порядку запровадження спеціального режиму інноваційної діяльності технологічних парків при виконанні проектів технологічних парків; змінити механізм державної реєстрації проектів технопарків та підстави для скасування державної реєстрації проектів технологічних парків; посилити контроль та відповідальність за реалізацію проектів технологічних парків, а також за використанням коштів спеціального рахунку, що спрямовуються на виконання проектів технологічного парку.

Відповідні зміни пропонуються до Господарського кодексу України, законів України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон", "Про інноваційну діяльність", "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків".

Законопроект, як зазначається у Пояснювальній записці до нього, "спрямований на створення сприятливих умов для активізації діяльності технологічних парків".

Головне управління, в цілому підтримуючи пропозиції, спрямовані на удосконалення законодавства, що регулює діяльність технологічних парків, водночас з приводу внесеного законопроекту вважає доцільним висловити такі міркування.

1. Насамперед, видається дискусійною, а тому потребує належного обґрунтування пропозиція щодо виділення технологічних парків зі складу спеціальних (вільних) економічних зон. У світі, зокрема, технологічні парки, як правило, відносять до такого типу спеціальних економічних зон, як спеціалізовані зони ("specialized zones"; наприклад, за даними: http://www.iaeng.org/publication/IMECS2014/IMECS2014_pp1047-1051.pdf). Тож, на нашу думку, прийняттю низки спеціальних законів, які врегульовували б питання функціонування будь-яких утворень, відмінних від спеціальних (вільних) економічних зон, мало б передувати оновлення саме законодавства з питань спеціальних (вільних) економічних зон, де була б запропонована чітка, логічно структурована, їх класифікація, визначені особливості створення та функціонування таких зон, їх різновидів, тощо. На сьогодні зазначене питання є досить актуальним, зважаючи на те, що базовий Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" від 1992 р. є застарілим і потребує суттєвого оновлення. За невирішення цієї пріоритетної, з нашої точки зору, проблеми створюється прецедент для намагання врегулювання питання функціонування будь-якого утворення, що відповідно до чинного законодавства належить до спеціальних (вільних) економічних зон (наприклад, технополісів, індустріальних парків тощо), окремим актом законодавства, що жодним чином не сприятиме меті систематизації останнього, яка передбачає недопущення множинності актів законодавства з тотожних або близьких за предметом регулювання питань.

Опрос