Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно рекламы форекс-дилеров

Заключение к проекту закона Украины от 01.07.2015 № 2208а
Дата рассмотрения: 14.09.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реклами форекс-дилерів" (реєстр. N 2208а від 01.07.2015 р.)

У законопроекті пропонується доповнити Закон України "Про рекламу" новою статтею 25-2, якою встановлюються вимоги та особливості реклами компаній, які надають послуги фізичним особам по здійсненню арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі на ринку форекс (далі - форекс-дилери). Також пропонується запровадити санкції до порушників цієї норми у вигляді змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення шляхом додавання нової статті щодо порушення встановлених законодавством вимог щодо реклами та спонсорства форекс-дилерів. Крім того, у законопроекті пропонується доповнити повноваження Національного Банку України щодо контролю за дотриманням вимог законодавства компаніями, які надають послуги фізичним особам по здійсненню арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі на ринку форекс шляхом внесення змін до Закону України "Про Національний банк України".

Необхідність внесення цих змін у Пояснювальній записці до проекту Закону обґрунтовується "неврегульованістю на законодавчому рівні питання рекламування на території України діяльності компаній, які надають форекс-послуги фізичним особам-громадянам України".

Розглянувши законопроект, Головне науково-експертне управління вважає за доцільне висловити щодо його змісту такі зауваження та пропозиції.

1. Насамперед, слід зазначити, що запропоновані зміни до Закону України "Про рекламу" в частині визначення суб'єкта підприємницької діяльності, якому дозволяється реклама послуг форекс-дилерів не узгоджуються з предметом регулювання цього Закону, який визначає засади рекламної діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами. За своїми ознаками діяльність форекс-дилерів можна класифікувати, як фінансові послуги, тобто операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів (стаття 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"). На сьогоднішній день питання діяльності форекс-дилерів не достатньо врегульовані в чинному законодавстві України. Тому, на нашу думку, на нинішньому етапі розвитку ринку форекс в України більш доцільним було б визначення засад правового регулювання цього ринку в Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", а порядку державного регулювання та контролю (нагляду) у цій сфері - в Законі України "Про Національний банк України", надавши перевагу конкретизації порядку правового регулювання відповідних суспільних відносин на рівні підзаконних нормативно-правових актів.

2. Законопроектом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) статтею 156-4 "Порушення встановлених законодавством вимог щодо реклами та спонсорства форекс-дилерів". У частині 1 цієї статті (у редакції законопроекту) пропонується передбачити адміністративну відповідальність за рекламу, а так само будь-яку іншу діяльність з рекламування діяльності форекс-дилерів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими здійснюється діяльність форекс-дилера, з порушенням вимог чинного законодавства про рекламу. Виходячи зі змісту диспозиції ч. 1 статті 156-4 КУпАП (у редакції законопроекту) слідує, що реклама виступає одним з видів діяльності з рекламування. Це не узгоджується з положеннями абзацу 11 частини 1 статті 1 Закону України "Про рекламу", в якому закріплено дефініцію поняття "реклама" з якої слідує, що реклама це не діяльність, а "інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб,". Тому визначення форм об'єктивної сторони адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 156-4 КУпАП (у редакції законопроекту) підлягає доопрацюванню.

3. За вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частинами 1 та 3 статті 156-4 КУпАП (у редакції законопроекту) пропонується передбачити адміністративне стягнення у виді штрафу для громадян і для посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами. При цьому не враховано, що в статті 27 Закону України "Про рекламу" вже передбачено адміністративну відповідальність усіх рекламодавців та розповсюджувачів реклами за низку порушень законодавства про рекламу та встановлено конкретні розміри штрафу за вчинення того чи іншого діяння. Тобто, запропоновані проектом склади адміністративних правопорушень, передбачених частинами 1 та 3 статті 156-4 КУпАП (у редакції законопроекту) повною мірою охоплюються статтею 27 зазначеного вище Закону. У разі ж прийняття законопроекту у пропонованій редакції складеться ситуація за якої рекламодавці та розповсюджувачі реклами, якщо вони не є юридичними особами, а виступають фізичними особами - підприємцями за одні й ті самі дії нестимуть відповідальність і за статтею 27 Закону України "Про рекламу" і за частинами 1 або 3 статті 156-4 КУпАП (у редакції законопроекту).

Опрос