Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статьи 7, 8 Жилищного кодекса Украинской ССР (относительно определения порядка исключения жилых домов (их частей), квартир из состава жилищного фонда и перевода жилых домов и помещений в нежилые и нежилых в состав жилых)

Заключение к проекту закона Украины от 25.06.2015 № 2166а
Дата рассмотрения: 10.07.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до статей 7, 8 Житлового кодексу Української РСР (щодо визначення порядку виключення житлових будинків (їх частин), квартир із складу житлового фонду та переведення житлових будинків і приміщень у нежитлові та нежитлових до складу житлових)" (реєстр. N 2166а від 25.06.2015 року)

З метою вдосконалення порядку виключення жилих будинків (їх частин), квартир із складу житлового фонду та їх переведення у нежитлові, а нежитлових приміщень - у житлові пропонується викласти статті 7 та 8 Житлового кодексу Української РСР у новій редакції. На думку суб'єктів права законодавчої ініціативи, це "забезпечить фізичним та юридичним особам можливість реалізувати свої права, свободи і законні інтереси щодо використання житлових будинків та приміщень, зокрема і для розвитку підприємництва".

Розглянувши проект, Головне управління вважає за доцільне висловити щодо його змісту такі зауваження та пропозиції.

1. Не заперечуючи щодо необхідності вдосконалення порядку виключення житлових приміщень із складу житлового фонду та їх переведення у нежитлові приміщення, звертаємо увагу на те, що у чинних статтях 7 та 8 ЖК України йдеться про різні речі. У статті 7 - про виключення із житлового фонду жилих будинків і жилих приміщень непридатних для проживання, а у статті 8 - про переведення придатних для проживання будинків та жилих приміщень у нежилі. У проекті ж ці поняття практично ототожнюються, оскільки, наприклад, у разі визнання "житлових (за термінологією ЖК - жилих) будинків (їх частин), квартир" непридатними для проживання вони можуть бути як виключені із житлового фонду (пункт 2 частини 1 нової редакції статті 7 ЖК), так і переведені до складу нежилих приміщень (пункт 1 частини 1 нової редакції статті 8 ЖК). Вважаємо, що такий неоднаковий підхід до наслідків однакового стану відповідного жилого приміщення може ускладнити застосування відповідних положень законодавства та стати підставою для певних правопорушень у цій сфері, в тому числі корупційних, адже відомо, що різного роду неузгодженості у законодавстві є однією із причин корупції. Виходячи з цього, пропонуємо у нових редакціях статей 7 та 8 ЖК зберегти передбачений у цих статтях підхід, за яким у статті 7 мають регулюватися питання виключення з житлового фонду жилих будинків та жилих приміщень у разі визнання їх непридатними для проживання, а у статті 8 - переведення придатних для проживання жилих будинків і жилих приміщень у нежитлові.

2. Вважаємо, що передбачений у проекті підхід щодо надання більш широких можливостей для переведення жилих приміщень у нежилі (нова редакція статті 8 ЖК) є вразливим у концептуальному плані. Річ у тому, що проект, маючи на меті захист права власності громадян, які бажають використовувати належне їм житло для зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, створює передумови для порушення прав власності інших громадян, які проживають у будинку, де має здійснюватися підприємницька діяльність, оскільки ця діяльність може створювати їм певні незручності. На нашу думку, проблему використання власниками квартир чи житлових будинків належного ним житла (в якому вони проживають) для здійснення підприємницької та іншої діяльності доцільніше вирішувати без переведення зазначеного житла у нежитловий фонд, дозволивши їм виконувати у цих приміщеннях певні види такої діяльності за умови, що вона не завдає незручностей іншим мешканцям відповідного жилого будинку, як це зроблено, наприклад, щодо надомної роботи.

Крім цього, слід врахувати, що масове переведення придатних для проживання жилих будинків (їх частин), квартир у нежилі, яке пропонується закріпити у новій редакції статті 8 ЖК, шляхом вилучення з неї положення про виключний характер такого переведення суперечить визначеному у статті 6 цього Кодексу призначенню жилих будинків і жилих приміщень, яке полягає в тому, що жилі будинки і жилі приміщення призначаються для постійного проживання громадян, а також для використання у встановленому порядку як службових жилих приміщень і гуртожитків.

Опрос