Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно масштабного стимулирования отечественного производства, привлечения прямых иностранных инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства)

Заключение к проекту закона Украины от 22.06.2015 № 2143а
Дата рассмотрения: 26.06.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо масштабного стимулювання вітчизняного виробництва, залучення прямих іноземних інвестицій та розвитку малого та середнього підприємництва)"

У законопроекті шляхом внесення змін до законів України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" та "Про здійснення державних закупівель" пропонується розширити напрями державної інвестиційної політики та політики підтримки малого і середнього підприємництва.

У Пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що "прийняття запропонованих змін до законодавства забезпечить створення конкурентних умов для представників малого та середнього бізнесу та вітчизняних виробників, які знаходяться в значно гірших умовах ніж іноземні компанії та великі підприємства. Реалізація передбачених законом механізмів стане одним із дієвих інструментів подолання економічної кризи та дасть поштовх для зростання економіки України та підвищення добробуту громадян".

Головне управління щодо пропозицій проекту вважає доцільним зауважити наступне.

1. Головне управління не вбачає нагальної потреби у доповненні Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" положеннями, за якими "метою державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні є:, 6) гарантування прав і законних інтересів суб'єктів малого і середнього підприємництва при участі у державних закупівлях" (зміни до ст. 3), "основними напрямами державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні є:, 10) запровадження ринкових механізмів рівного та конкурентного доступу суб'єктів малого і середнього підприємництва до державних закупівель" (зміни до ст. 4), оскільки Закон України "Про здійснення державних закупівель", який встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади, а його метою є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції (преамбула), основними принципами, серед інших, здійснення закупівель визначає добросовісну конкуренцію серед учасників, недискримінацію учасників (ч. 1 ст. 3). При цьому учасником процедури закупівлі є фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент) (п. 31 ч. 1 ст. 1 Закону).

2. У законопроекті пропонується доповнити ч. 1 ст. 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" новим пунктом 28, згідно з яким до основних функцій Уповноваженого органу належить "щомісячна публікація на веб-порталі Уповноваженого органу результатів моніторингу державних закупівель в тому числі, але не виключно щодо: вартісної та кількісної частки укладених договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг з мікропідприємствами, малими та середніми підприємствами у загальному обсязі укладених договорів про закупівлю; вартісної та кількісної частки вироблених товарів, наданих послуг, виконаних робіт підприємствами, що зареєстровані на території України, у загальному обсязі укладених договорів про закупівлю". Не заперечуючи в цілому проти такої пропозиції, одночасно зауважимо, що зазначена інформація представляє собою узагальнені щомісячні статистичні дані про проведення державних закупівель у відповідному сегменті учасників таких процедур і тому має обмежену сферу використання - у державному управлінні, в наукових дослідженнях. У той же час згідно з чинними вимогами ст. 10 цього ж Закону інформація щодо кожної операції державних закупівель повинна оприлюднюватися на на веб-порталі Уповноваженого органу. Причому доступ користувачів до інформації, оприлюдненої на веб-порталі Уповноваженого органу, є безоплатним та вільним. Відповідні узагальнюючі висновки можна зробити на підставі такої інформації.

Крім того, формулювання "в тому числі, але не виключно," не несе належного нормативно-правового навантаження.

Також звертаємо увагу на те, що чинна ч. 1 ст. 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" містить тільки 19 пунктів.

Опрос