Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О соглашениях о разделе продукции" (относительно совершенствования процедуры заключения соглашений о разделе продукции)

Заключение к проекту закона Украины от 19.06.2015 № 2131а
Дата рассмотрения: 30.06.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (щодо вдосконалення процедури укладення угод про розподіл продукції)" (реєстр. N 2131а від 19.06.2015 р.)

Проект, як зазначається у Пояснювальній записці до нього, розроблений з метою вдосконалення адміністративних процедур укладення угод про розподіл продукції (далі - УРП), що дозволить залучити іноземні інвестиції для значного збільшення видобутку нафти і газу в Україні вже найближчим часом.

Головне управління, розглянувши проект, вважає за доцільне висловити щодо нього наступні зауваження та пропозиції

1. На нашу думку, запропоноване у змінах до статті 1 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" визначення поняття "ділянка надр", є досить суперечливим за своїм змістом, а його використання може викликати певну плутанину у правозастосуванні. Згідно з запропонованим визначенням "ділянка надр" - це "частина надр, незалежно від того чи є частини такої ділянки суміжними або такими, що знаходяться окремо одна від одної". Тобто у даному випадку під такою ділянкою розуміється не лише одна ділянка, яка обмежена у просторі географічними координатами, а й декілька ділянок, що знаходяться окремо одна від одної на будь-якої відстані і нічим не пов'язані між собою. У зв'язку з цим варто було б уточнити, що "несуміжні" між собою ділянки мають знаходитися у межах відповідного родовища корисних копалин, як це визначено, зокрема, у чинній редакції абзацу 1 частини 1 статті 6 названого Закону.

Слід звернути увагу на те, що визначення цього поняття як декількох ділянок надр має бути узгоджено з іншими положеннями цього Закону, наприклад, з абзацом 3 частини 5 його статті 6 (у редакції проекту - абзац 2 частини 6 цієї статті), де передбачено, що УРП може бути укладено щодо декількох ділянок надр, незалежно від того, чи є такі ділянки надр суміжними або такими, що знаходяться окремо одна від одної. Річ у тому, що у разі, якщо під ділянкою надр і так розуміються несуміжні ділянки, то у статті 6 немає потреби ще раз повторювати про це. Це зауваження стосується також нової редакції частини 1 статті 6 цього Закону. За цих умов більш доцільним було б вилучити з запропонованого визначення поняття "ділянка надр" положення про те, що такою ділянкою визнаються "несуміжні" ділянки.

2. Доповнення частини 2 статті 4 та частини 1 статті 5 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" положенням про те, що УРП може включати "операції", що здійснюються на власний ризик відповідно до умов угоди, вимагає внесення відповідних доповнень до статті 8 цього Закону, у яких варто конкретизувати, які операції відносяться до таких, що здійснюються на власний ризик однієї із сторін УРП.

3. У змінах до частини 3 статті 6 названого Закону передбачається, що заборона зміни географічних координат ділянок надр не поширюватиметься на випадок "поширення на вимогу такого інвестора (інвесторів) та на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, умов укладеної угоди на додаткову ділянку (ділянки) надр або її (їх) частину (частини), щодо якої (яких) інвестор (особа, яка на 100 відсотків прямо чи опосередковано контролює, контролюється інвестором) має окремий спеціальний дозвіл (дозволи) на користування надрами". Проте "поширення умов угоди на додаткові ділянки" за своєю природою є зміною істотних умов УРП, оскільки у пункті 2 частини 2 статті 8 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" до таких умов віднесена характеристика ділянки надр (родовищ корисних копалин), щодо якої укладається угода, включаючи географічні координати району робіт, а також обмеження щодо глибини промислової розробки надр. В свою чергу, в пункті 24 цієї частини вказано, що умови внесення змін, дострокового припинення або продовження дії угоди також є істотними умовами УРП, тобто мають бути визначені в самій угоді, у зв'язку з чим необхідність окремо визначати їх безпосередньо у законі.

Пропозиція про поширення УРП на частину ділянки надр у змінах до частини 3 статті 6 цього Закону має бути також погоджена з пунктом 2 частини 3 його статті 8, оскільки згідно з цим пунктом до істотних умов УРП віднесено характеристика ділянки надр, а не її частини.

Опрос