Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О соглашениях о разделе продукции" (относительно совершенствования процедуры заключения соглашений о разделе продукции)

Заключение к проекту закона Украины от 19.06.2015 № 2131а
Дата рассмотрения: 30.06.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (щодо вдосконалення процедури укладення угод про розподіл продукції)" (реєстр. N 2131а від 19.06.2015 р.)

Проект, як зазначається у Пояснювальній записці до нього, розроблений з метою вдосконалення адміністративних процедур укладення угод про розподіл продукції (далі - УРП), що дозволить залучити іноземні інвестиції для значного збільшення видобутку нафти і газу в Україні вже найближчим часом.

Головне управління, розглянувши проект, вважає за доцільне висловити щодо нього наступні зауваження та пропозиції

1. На нашу думку, запропоноване у змінах до статті 1 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" визначення поняття "ділянка надр", є досить суперечливим за своїм змістом, а його використання може викликати певну плутанину у правозастосуванні. Згідно з запропонованим визначенням "ділянка надр" - це "частина надр, незалежно від того чи є частини такої ділянки суміжними або такими, що знаходяться окремо одна від одної". Тобто у даному випадку під такою ділянкою розуміється не лише одна ділянка, яка обмежена у просторі географічними координатами, а й декілька ділянок, що знаходяться окремо одна від одної на будь-якої відстані і нічим не пов'язані між собою. У зв'язку з цим варто було б уточнити, що "несуміжні" між собою ділянки мають знаходитися у межах відповідного родовища корисних копалин, як це визначено, зокрема, у чинній редакції абзацу 1 частини 1 статті 6 названого Закону.

Слід звернути увагу на те, що визначення цього поняття як декількох ділянок надр має бути узгоджено з іншими положеннями цього Закону, наприклад, з абзацом 3 частини 5 його статті 6 (у редакції проекту - абзац 2 частини 6 цієї статті), де передбачено, що УРП може бути укладено щодо декількох ділянок надр, незалежно від того, чи є такі ділянки надр суміжними або такими, що знаходяться окремо одна від одної. Річ у тому, що у разі, якщо під ділянкою надр і так розуміються несуміжні ділянки, то у статті 6 немає потреби ще раз повторювати про це. Це зауваження стосується також нової редакції частини 1 статті 6 цього Закону. За цих умов більш доцільним було б вилучити з запропонованого визначення поняття "ділянка надр" положення про те, що такою ділянкою визнаються "несуміжні" ділянки.

2. Доповнення частини 2 статті 4 та частини 1 статті 5 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" положенням про те, що УРП може включати "операції", що здійснюються на власний ризик відповідно до умов угоди, вимагає внесення відповідних доповнень до статті 8 цього Закону, у яких варто конкретизувати, які операції відносяться до таких, що здійснюються на власний ризик однієї із сторін УРП.

Опрос