Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об охране культурного наследия" (относительно предоставления объектам подводного культурного наследия статуса Морского мемориала)

Заключение к проекту закона Украины от 19.06.2015 № 2129а
Дата рассмотрения: 03.09.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" (щодо надання об'єктам підводної культурної спадщини статусу Морського меморіалу)" (реєстр. N 2129а від 19.06.2015 р.)

У законопроекті пропонується шляхом внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" дати визначення та визначити статус Морського меморіалу, затвердити перелік об'єктів з цим статусом, порядок визначення та затвердження меж його національної юрисдикції, встановити порядок отримання дозволів для проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт та заборонити проведення будь-яких форм діяльності (крім наукових досліджень або інвентаризації) на об'єктах підводної культурної спадщини зі статусом Морського меморіалу.

Метою законопроекту, як зазначається у Пояснювальній записці до нього, "є взяття під особливу охорону об'єктів підводної культурної спадщини, на яких загинули люди, шляхом надання їм статусу Морських меморіалів".

Головне науково-експертне управління щодо поданого законопроекту висловлює такі зауваження і пропозиції.

1. У законопроекті пропонується внести зміни до Закону "Про охорону культурної спадщини", доповнивши ч. 1 ст. 1 новим абзацом такого змісту: "Морський меморіал - об'єкт підводної культурної спадщини - місце масової загибелі людей, якому надається спеціальний статус, що передбачає його виключну недоторканість, за винятком потреб наукових досліджень або інвентаризації".

Головне управління погоджується з необхідністю збереження об'єктів підводної культурної спадщини, але разом відмічає, що виходячи з визначення терміну "об'єкт культурної спадщини", який міститься в ч. 1 ст. 1 вищезазначеного Закону, всі без виключення "водні об'єкти (об'єкти підводної культурної та археологічної спадщини)" є частиною об'єктів культурної спадщини. А тому виокремлення у законопроекті такого об'єкта підводної культурної спадщини як "Морський меморіал" в окремий підвид об'єктів культурної спадщини вважаємо дещо некоректним та маловмотивованим з правової точки зору, оскільки у Законі України "Про охорону культурної спадщини" вже передбачено охорону всіх об'єктів культурної спадщини, включаючи й такі, що знаходяться під водою.

Сумнівним вбачається й надання спеціального статусу Морському меморіалу. Адже Закон України "Про охорону культурної спадщини" передбачає встановлення не "спеціального статусу" як такого, а лише правового статусу для "пам'яток культурної спадщини" (ч. 1 ст. 13) та "щойно виявленого об'єкта культурної спадщини" (абз. 1 ч. 2 ст. 14). Тому пропозиція щодо надання Морському меморіалу, як об'єкту підводної культурної спадщини спеціального статусу вбачається неприйнятною. При цьому, вживання термінів "наукові дослідження" та "інвентаризація" не повною мірою узгоджується із визначеннями термінів "охорона культурної спадщини" та "дослідження", які містяться у статті 1 Закону України "Про охорону культурної спадщини".

2. У запропонованих доповненнях до статті 13 Закону України "Про охорону культурної спадщини" передбачається, що "перелік об'єктів підводної культурної спадщини зі статусом Морського меморіалу визначається Кабінетом Міністрів України". Проте, як вже раніше зазначалося, відповідно до його ст. 1 поняття "об'єкти культурної спадщини" включає в себе й "водні об'єкти (об'єкти підводної культурної, спадщини)", а згідно зі ст. 14 "переліки об'єктів культурної спадщини" (до яких вже включені й об'єкти підводної культурної спадщини) "затверджуються рішеннями відповідних органів охорони культурної спадщини" (абз. 2 ч. 2). Таким чином, зазначене положення законопроекту може призвести до виникнення суперечностей щодо розподілу повноважень у Законі України "Про охорону культурної спадщини".

Опрос