Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" (относительно усовершенствования механизма страхового обеспечения предоставления медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и совершенствования системы органов управления и контроля МТСБУ)

Заключение к проекту закона Украины от 18.06.2015 № 2122а
Дата рассмотрения: 26.06.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (щодо удосконалення механізму страхового забезпечення надання медичної допомоги постраждалим в дорожньо-транспортних пригодах та вдосконалення системи органів управління та контролю МТСБУ)" (реєстр. N 2122а від 18.06.2015 р.)

У проекті пропонується до об'єктів страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів включити майнові інтереси, пов'язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної здоров'ю власників транспортних засобів, винуватих у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, а також змінити систему управління Моторного (транспортного) страхового бюро України (у подальшому - МТСБУ), скасувавши її президію та перерозподіливши її повноваження, між Координаційною Радою та Дирекцією МТСБУ.

Головне управління, в цілому підтримуючи спрямованість проекту на подолання ряду недоліків чинної системи страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, вважає за доцільне звернути увагу на таке.

1. Головне управління не підтримує включення до об'єктів страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів страхування майнових інтересів, пов'язаних з відшкодуванням шкоди, заподіяної здоров'ю власників транспортних засобів, винуватих у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди. Це пояснюється тим, що за своєю природою страхування відповідальності спрямовано на забезпечення відшкодування особою, що страхує свою відповідальність (страхувальником), шкоди, яку вона завдала третім особам, і не передбачає страхування шкоди, завданої самому страхувальнику, що фактично передбачається у проекті. У зв'язку з цим у межах страхування цивільно-правової відповідальності можна забезпечити відшкодування шкоди власнику транспортного засобу, винного у скоєнні ДТП, лише в разі, якщо він не є страхувальником. Проте це і так вже передбачено у статті 5 Закону України "Про страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів", згідно з якою об'єктом обов'язкового страхування такої відповідальності є майнові інтереси, пов'язані з відшкодуванням особою, відповідальність якої застрахована, шкоди завданої життю та здоров'ю потерпілих, до яких відноситься і водій іншого транспортного засобу - учасника ДТП. До того ж ефективність пропозиції про включення до страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів відшкодування шкоди особам, винним у скоєнні ДТП, досить сумнівна, оскільки сама по собі не вирішує проблем, які вона має вирішувати згідно з Пояснювальною запискою до проекту. Наприклад, проблему великого часового розриву між потребою в коштах для лікування постраждалих в ДТП і моментом прийняття рішення страховиком про здійснення виплати. Слід також врахувати, що збільшення числа об'єктів страхування призведе до збільшення розмірів відповідних страхових платежів.

Крім цього. варто також звернути увагу на те, що пропозиція визначити у статті 1 Закону України "Про страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів" поняття "перша (екстрена) госпіталізація" не узгоджується з предметом правового регулювання цього Закону.

Опрос