Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно функционирования государственных контролирующих органов и страхования на случаи возникновения природной и/или техногенной ситуации)

Заключение к проекту закона Украины от 30.06.2015 № 2121а-1
Дата рассмотрения: 28.08.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо функціонування державних контролюючих органів й страхування на випадки виникнення природної та/або техногенної ситуації)" (N 2121а-1 від 30.06.2015 р.)

У законопроекті шляхом внесення змін до Кодексу цивільного захисту України (далі - КЦЗ України) та Закону України "Про страхування" пропонується вдосконалити законодавство у сфері функціонування відповідних державних контролюючих органів та розробити систему страхування на випадки виникнення природної та/або техногенної ситуації, що може нанести шкоду об'єктам будівництва тощо.

Головне управління, розглянувши поданий проект, вважає за доцільне висловити щодо його змісту наступне.

1. У змінах до пункту 34 частини 2 статті 17 КЦЗ України пропонується визначити, що центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, матиме повноваження щодо нормативно-правового регулювання організації та здійснення державного нагляду у сферах пожежної і техногенної безпеки лише щодо "об'єктів підвищеної небезпеки та інших суб'єктів господарювання, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії". Крім цього, згідно з змінами до частини 1 статті 47 цього Кодексу державний нагляд (контроль) з питань цивільного захисту здійснюватиметься за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки лише щодо об'єктів підвищеної небезпеки та інших суб'єктів господарювання, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії. Проте, на нашу думку, обмеження сфери здійснення державного нагляду (контролю) лише цими суб'єктами господарювання може створити умови для невиконання вимог відповідного законодавства іншими суб'єктами господарювання, що, в свою чергу, матиме негативні наслідки як для самих суб'єктів господарювання, так і для інших осіб, які тим чи іншим шляхом пов'язані з ними. Крім цього, таке обмеження сфери державного нагляду (контролю) за суб'єктами господарювання не узгоджується з вимогами статті 19 Господарського кодексу України, згідно з якою держава має здійснювати контроль за пожежною безпекою на виробництві.

Слід також звернути увагу на те, що зазначені зміни не узгоджуються із іншими відповідними положеннями глави 14 "Державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки" цього Кодексу. Зокрема, з пунктом 2 частини 1 статті 65, відповідно до якого центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, здійснює такий нагляд щодо всіх суб'єктів господарювання, та з пунктом 1 частини 1 статті 67, відповідно до якого до повноважень названого центрального органу виконавчої влади належить здійснення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства всіма суб'єктами господарювання.

2. У змінах до статті 7 Закону України "Про страхування" пропонується запровадити обов'язкове "страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання на випадки виникнення природної та/або техногенної ситуації, яка може заподіяти шкоду третім особам або їхньому майну, а також іншим юридичним особам унаслідок надзвичайної ситуації, що може виникнути на виробничому, жилому, іншому будівельному об'єкті чи споруді, які були спроектовані, збудовані чи реконструйовані суб'єктами господарювання". Насамперед слід звернути увагу на те, що страхування цивільної відповідальності, як правило, запроваджується для відшкодування шкоди третім особам діями та/або бездітністю страхувальника, а не виникненням природної чи техногенної ситуації, яке до того ж може і не залежати від дій/бездіяльності страхувальника. Неясним є статус інших юридичних осіб, крім третіх осіб, яким також пропонується відшкодовувати завдану шкоду. Незрозумілим є також те, чия цивільна відповідальність страхується: суб'єктів господарювання, яким належать відповідні об'єкти, і на яких вони проводять господарську діяльність, чи суб'єктів господарювання, якими були спроектовані, збудовані чи реконструйовані виробничі, жилі та інші будівельні об'єкти, які експлуатуються іншими суб'єктами господарювання. Варто також звернути увагу на те, що страхування цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну третім особам, на нашу думку, доречно запроваджувати лише щодо тих видів діяльності, які пов'язані з підвищеною небезпекою. Наприклад, страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів пов'язано перш за все з тим, що транспортні засоби у законодавстві визнані джерелом підвищеної небезпеки.

Вважаємо також, що при запровадженні нового виду обов'язкового страхування цивільної відповідальності варто зважити на те, що воно може негативно позначиться на діяльності суб'єктів господарювання (у першу чергу суб'єктів малого та середнього підприємництва), оскільки означатиме збільшення їх витрат за рахунок здійснення ними відповідних страхових платежів. В свою чергу, вартість страхового полісу включатиметься до ціни товарів та послуг, які надаються зазначеними суб'єктами, що автоматично призведе до її зростання, а це негативно позначиться на споживачах відповідних послуг (у першу чергу з малозабезпечених верств населення). Крім цього, в умовах фінансової кризи, а також відсутності належного державного регулювання страхового ринку в Україні виникнуть певні ризики щодо виконання страховиками своїх зобов'язань перед суб'єктами господарювання - страхувальниками та третіми особами - потерпілими у випадку пожеж та аварій на об'єктах підвищеної небезпеки, а також здійснення різного роду правопорушень, в тому числі й корупційних, у цій сфері.

Опрос