Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в Закон Украины "О высшем образовании" (относительно надлежащего обеспечения права на высшее образование)

Заключение к проекту закона Украины от 17.06.2015 № 2101а
Дата рассмотрения: 23.06.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" (щодо належного забезпечення права на вищу освіту)" (реєстр. N 2101а від 17.06.2015 р.)

У законопроекті шляхом внесення змін до статті 5 та Розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" пропонується надати право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою особам, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за сумісництвом, а також передбачається продовжити термін захисту дисертації здобувачами наукових ступенів, які започаткували підготовку кандидатських чи докторських дисертацій, та особами, які закінчили аспірантуру та докторантуру до набрання чинності цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, виданими на його виконання до чотирьох років після закінчення встановленого чинним законодавством нормативного строку їх підготовки.

Як зазначається у Пояснювальній записці до законопроекту, метою його прийняття "є відновлення права осіб, які здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність, не пориваючи зі службовою чи виробничою діяльністю, здобувати ступінь доктора філософії чи доктора наук відповідно поза аспірантурою чи докторантурою, а також продовження терміну захисту дисертацій особами, які закінчили аспірантуру та докторантуру після набрання чинності Законом України "Про вищу освіту".

Головне науково-експертне управління, підтримуючи в цілому ідею законопроекту, водночас вважає за необхідне зауважити наступне.

1. Виходячи з того, що гарантоване Конституцією України право на освіту є абсолютним правом, яке, на нашу думку, не може бути обмеженим на законодавчому рівні, вважаємо, що у законопроекті доцільно було б передбачити право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою не лише тим особам, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за сумісництвом, як це пропонується у новій редакції абзацу 2 частини 6 статті 5 Закону України "Про вищу освіту", а й особам, які працюють в інших установах та організаціях. Такий підхід випливає із закріпленого в ст. 3 Закону України "Про вищу освіту" принципу щодо створення умов та можливостей для здобуття вищої освіти протягом життя.

2. У проекті пропонується для осіб, які започаткували підготовку кандидатських чи докторських дисертацій або закінчили аспірантуру та докторантуру до набрання чинності Законом України "Про вищу освіту" та іншими нормативними актами, виданими на його виконання, надати право на захист дисертації протягом чотирьох років після закінчення встановленого нормативного строку навчання (пункт 7 частини 2 Розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення"). Оцінюючи позитивно дану пропозицію, водночас вважаємо за доцільне врахувати досвід вищих навчальних закладів тих країн Європи (Польщі, Німеччини, Словаччини), де не передбачено чітких строків для захисту відповідних наукових досліджень і де головними критеріями є актуальність та наукова новизна проведеного дослідження.

Опрос