Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" (относительно двойного гражданства)

Заключение к проекту закона Украины от 09.02.2015 № 2074
Дата рассмотрения: 20.04.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" (щодо подвійного громадянства) (N 2074 від 09.02.2015 р.)

У законопроекті пропонується внести до Закону України "Про громадянство України" (далі - Закон) зміни, метою яких є регулювання набуття громадянами України громадянства (підданства) іншої держави без втрати громадянства України, а також набуття іноземцями громадянства України без відмови від громадянства країни походження (п. 2 пояснювальної записки).

За результатами аналізу законопроекту Головне управління вважає за необхідне висловити наступні зауваження.

1. Відповідно до статті 4 Конституції України в Україні діє єдине громадянство. Ця норма Конституції спрямована на забезпечення єдиного правового статусу для всіх громадян України та однакового правового зв'язку кожного громадянина з державою, що пов'язано з необхідністю дотримання і конституційного принципу рівності (ст. 24 Основного Закону України). Закріплення принципу єдиного громадянства в Конституції України дає можливість застосовувати юридичні внутрішньодержавні механізми захисту прав і свобод громадян нашої держави та поєднувати їх з процедурами захисту прав і законних інтересів усіх осіб, застосовуваними міжнародним співтовариством. Таким чином, Україна на конституційному рівні закріпила своє негативне ставлення до подвійного громадянства.

Після прийняття Конституції України для реалізації проголошеного принципу єдиного громадянства в Україні послідовно впроваджувалась політика уникнення подвійного громадянства та зменшення проявів колізій, які виникають у результаті множинного громадянства. Так, Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" від 16 квітня 1997 року було запроваджене положення про втрату громадянства України внаслідок добровільного набуття громадянства іншої держави. У 2001 році був прийнятий новий Закон України "Про громадянство України", який втілив закріплений у Конституції України принцип єдиного громадянства. На уникнення випадків подвійного громадянства спрямовані і двосторонні угоди України з питань громадянства, укладені з рядом держав (наприклад, з Республіками Білорусь, Казахстан, Таджикистан, Киргизькою Республікою, Грузією тощо).

Також необхідно зазначити, що питання доцільності подвійного (множинного) громадянства неодноразово вивчалося та аналізувалося у міжнародному праві, оскільки множинне громадянство породжує юридичні та політичні колізії. Більшість держав світу виходять з визнання виключності громадянства. Проте інколи в результаті колізії норм, що регулюють питання громадянства, можуть виникати ситуації, коли одна й та сама особа визнається громадянином декількох держав. Гаазька конвенція від 12 квітня 1930 р. була побудована на невизнанні подвійного громадянства і рекомендувала ставитись до біпатридів як до осіб, що мають лише одне громадянство. 30 серпня 1961 р. у Нью-Йорку була ухвалена Конвенція про скорочення безгромадянства. 6 травня 1963 р. країни - члени Ради Європи також підписали Конвенцію про скорочення випадків багатогромадянства та про військову повинність у випадках багатогромадянства. 24 листопада 1977 р. Радою Європи було ухвалено Додатковий протокол до зазначеної Конвенції та внесено до неї поправки.

Опрос