Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об увековечении памяти о Революции достоинства 2013 - 2014 годов

Заключение к проекту закона Украины от 06.02.2015 № 2058
Дата рассмотрения: 13.02.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про увічнення пам'яті про Революцію гідності 2013 - 2014 років" (реєстр. N 2058 від 06.02.2015 р.)

У поданому законопроекті з метою увічнення пам'яті про Революцію гідності 2013 - 2014 років та жертви, понесені Українським народом у відстоюванні права на свободу і демократію, пропонується встановити на законодавчому рівні основні форми увічнення такої пам'яті та передбачити положення про створення Музею Майдану.

Головне науково-експертне управління в цілому підтримує ідею вшанування та увічнення пам'яті жертв під час революції гідності, водночас звертає увагу, що переважна більшість положень проекту закону не мають нормативно-правового характеру, тобто містять приписи конкретного характеру, що не узгоджується з природою закону як нормативно-правового акту, який регулює суспільні відносини шляхом встановлення нормативних приписів.

У статті 3 законопроекту пропонується створити на базі Міжнародного центру культури і мистецтв профспілок України Музей Майдану. У зв'язку з цим, вважаємо за доцільне звернути увагу на те, що відповідно до статті 75 та частини другої статті 85 Конституції України Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади, повноваження якого визначаються виключно Конституцією України. На вичерпний характер повноважень Верховної Ради України неодноразово наголошував у своїх рішеннях Конституційний Суд України. Так, відповідно до його правової позиції, висловленої у Рішенні N 16-рп від 14 жовтня 2003 року (справа про направлення запиту до Президента України), Верховна Рада України може приймати рішення з питань, віднесених до її компетенції у формі законів, постанов тощо. Повноваження Верховної Ради України визначаються виключно Конституцією України (частина друга статті 85 Конституції України). Таким чином є підстави вважати, що Верховна Рада України не наділена повноваженнями приймати рішення щодо створення музею. За змістом Конституції України вирішення таких питань належить до компетенції органів виконавчої влади (п. 5 статті 116 Основного закону).

Певні зауваження виникають за змістом пропозиції про повернення у державну власність майнового комплексу підприємства Федерації професійних спілок України "Міжнародний центр культури і мистецтв профспілок України" (стаття 3 проекту). Адже відповідно до статті 41 Конституції України примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості.

У законопроекті містяться формулювання, яким бракує юридичної визначеності та однозначності сприйняття й які не є властивими для текстів законів (наприклад: "шанобливе ставлення до пам'яті,", "є священним обов'язком держави і громадян України" (стаття 1), "сприяння об'єктивному дослідженню історії," (стаття 2), тощо). Відповідно до позиції Конституційного Суду України, вживання в законі таких виразів не відповідає принципу юридичної визначеності як складової конституційного принципу верховенства права (стаття 8 Конституції України), а також конституційним принципам рівності і справедливості, з яких випливає вимога визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі (див. Рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року N 5-рп/2005).

Опрос