Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно совершенствования обложения налогом на добавленную стоимость сельскохозяйственной продукции, которая производится личными крестьянскими хозяйствами и реализуется через сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы)

Заключение к проекту закона Украины от 06.02.2015 № 2052
Дата рассмотрения: 27.02.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників"

У законопроекті шляхом внесення змін до Податкового кодексу України пропонується надати сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам статус сільськогосподарських підприємств та поширити на такі кооперативи дію спеціальних режимів справляння податку на додану вартість, а також дозволити їм застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та сплачувати єдиний податок.

Прийняття законопроекту, як зазначається у Пояснювальній записці до нього, "сприятиме розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації за рахунок усунення податкових перешкод у їх діяльності, що, в свою чергу, обумовить зростання доходів сільського населення".

Головне управління, в цілому погоджуючись з наведеними у Пояснювальній записці до законопроекту аргументами на користь необхідності підтримки діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, водночас вважає доцільним звернути увагу на таке.

На наш погляд, було б слушним не доповнювати пункт 209.6 статті 209 Податкового кодексу України положенням, згідно з яким "до сільськогосподарського підприємства прирівнюється також сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, основною діяльністю якого є виробництво, заготівля, переробка і збут сільськогосподарської продукції, виробленої (вирощеної) особистими селянськими господарствами - членами такого кооперативу", а доповнити цей же пункт новим абзацом - "для цілей статті 200 цього Кодексу до сільськогосподарського підприємства прирівнюється також сільськогосподарський обслуговуючий кооператив".

У новому пп. 209.17.18 п. 209.17 ст. 209 Податкового кодексу України, згідно з яким "діяльність сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, пов'язану із виробництвом, заготівлею, переробкою і збутом сільськогосподарської продукції виробленої (вирощеної) особистими селянськими господарствами - членами такого кооперативу, зокрема, передбачену у підпунктах 209.17.1 - 209.17.17 пункту 209.17 статті 209 цього Кодексу" пропонуємо вилучити вираз "пов'язану із виробництвом, заготівлею, переробкою і збутом сільськогосподарської продукції виробленої (вирощеної) особистими селянськими господарствами - членами такого кооперативу, зокрема, передбачену у підпунктах 209.17.1 - 209.17.17 пункту 209.17 статті 209 цього Кодексу".

Пропозиція щодо включення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів до четвертої групи платників єдиного податку потребує додаткового обгрунтування, оскільки відповідно до вимог п. 2921.1 ст. 2921 Податкового кодексу України об'єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

Опрос