Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины для расширения инструментария относительно выведения неплатежеспособных банков с рынка

Заключение к проекту закона Украины от 10.06.2015 № 2045а-1
Дата рассмотрения: 15.06.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України для розширення інструментарію щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку"

У законопроекті, з метою "забезпечення стабілізації банківської системи, конституційних прав громадян, гарантування економічної безпеки держави, мінімізації можливих збитків для економічної та фінансової систем України від фінансової кризи, що охопила Україну", пропонується внести зміни до законів України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та "Про банки і банківську діяльність".

Головне управління, погоджуючись з необхідністю вжиття заходів із забезпечення стабільності банківської системи в умовах підвищених фінансових ризиків, у той же час щодо пропозицій проекту вважає доцільним зауважити наступне.

1. Основною новелою поданого законопроекту є "перерахування грошових коштів, розміщених на вкладних та/або поточних рахунках юридичних та/або фізичних осіб, відкритих в неплатоспроможних банках, в оплату за акції перехідного або неплатоспроможного банку". Така пропозиція містить певні ризики для вкладників банків. Зокрема, згідно з вимогами законопроекту така операція може здійснюватися без згоди вкладників. Крім того, відповідно до вимог ч. 1 статті 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" черговість на одержання громадянами власних коштів, які розміщені на поточних та вкладних рахунках неплатоспроможних банків, у разі отримання ними акцій замість таких вкладів, буде змінена з четвертої черги на сьому чергу, що значно ускладнює можливість їх отримання взагалі. До того ж поданий законопроект не містить жодних положень щодо терміну погашення акцій, які будуть видані власникам вкладних або поточних рахунків, і, можливо, таке погашення може відбуватися через 10 та більше років, що, на наш погляд, не сприятиме збільшенню довіри до банківської системи.

2. Новим п. 82 ч. 5 ст. 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" пропонується розширити повноваження виконавчої дирекції Фонду, згідно з якими вона "приймає рішення про участь у статутному капіталі неплатоспроможного або перехідного банку шляхом придбання простих або привілейованих акцій відповідно до плану врегулювання". Із змісту такої пропозиції неясно, за рахунок яких коштів буде провадитися придбання акцій.

3. У законопроекті поряд з поняттям "план врегулювання", визначення якого надається у чинному п. 10 ч. 1 ст. 2 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", також використовується поняття "план заходів". У той же час у законопроекті визначення цього поняття відсутнє. Крім того, доцільно було б уточнити, які обов'язкові умови має містити такий план та у якому порядку він розробляється і затверджується.

Недостатньо обґрунтованою вважаємо пропозицію щодо затвердження "плану заходів" незалежним аудитором. Адже "план врегулювання", згідно з вимогами ч. 1 ст. 39 вищезазначеного Закону, затверджує виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

4. Потребує додаткового обґрунтування пропозиція нового абз. 5 ч. 2 ст. 41 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", згідно з якою "вимоги щодо підтвердження юридичною особою фінансового стану, фізичною особою майнового стану, а також, джерел походження їх коштів при отриманні погодження набуття (збільшення) істотної участі не поширюються на випадки капіталізації неплатоспроможного банку шляхом зарахування усіх його зобов'язань або їх визначеної частини відповідно до плану врегулювання, зарахування його зобов'язань з видачі та/або перерахування грошових коштів, розміщених на вкладних та/або поточних рахунках юридичних та/або фізичних осіб, відкритих в таких банках за договорами банківського вкладу (депозиту) чи банківського рахунку, в оплату за акції неплатоспроможного банку".

Опрос