Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования системы гарантирования вкладов физических лиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка

Заключение к проекту закона Украины от 08.06.2015 № 2045а
Дата рассмотрения: 12.06.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку)"

У законопроекті, з метою підвищення інституційної спроможності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) та прискорення отримання вкладниками їх коштів, пропонується удосконалити процедуру виведення неплатоспроможних банків з ринку. Для цього відповідні зміни пропонується внести до Цивільного, Господарського та Кримінального кодексів України, процесуальних кодексів України, законів України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", "Про банки і банківську діяльність", "Про акціонерні товариства", "Про судовий збір", "Про обіг векселів в Україні".

У Пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його прийняття "надасть змогу підвищити суми надходжень до Фонду від реалізації активів неплатоспроможних банків, прискорить початок виплати вкладникам, що зменшить соціальну напругу та підвищить довіру вкладників до банківської системи".

Головне управління, підтримуючи у цілому необхідність посилення гарантій прав вкладників, у той же час вважає доцільним зауважити наступне.

Щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Законопроектом пропонується абзац перший частини першої статті 166-5 "Порушення банківського законодавства, законодавства, яке регулює переказ коштів в Україні, нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку" Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) після слів "нормативно-правових актів Національного банку України" доповнити словами і цифрами ", за винятком порушень, зазначених у статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність". За правилами законодавчої техніки розмежування адміністративної відповідальності, передбаченої різними нормативно-правовими актами (у даному випадку - КУпАП та Закон України "Про банки і банківську діяльність") має здійснюватися шляхом опису конкретних діянь в межах диспозиції правових норм, а не шляхом закріплення відповідних застережень з посиланням на конкретні статті інших нормативно-правових актів.

Щодо змін до Кримінального кодексу України

1. Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України (далі - КК) статтею 220 "Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності". Перш за все, звертаємо увагу, що КК уже містив статтю з вказаним порядковим номером, у якій встановлювалася відповідальність за приховування стійкої фінансової неспроможності. На підставі Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності" від 15.11.2011 р. N 4025-VI зазначена стаття була виключена із вказаного Кодексу. Виходячи з усталених правил законодавчої техніки, присвоювати номер статті, яка була раніше виключена із нормативно-правового акта, не можна. З огляду на це, запропонованій нормі необхідно було б присвоїти інший порядковий номер.

Опрос