Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно развития производства и рынка альтернативного топлива, дерегуляции производства биоэтанола и гармонизации законодательства с нормами Европейского Союза и Энергетического Сообщества

Заключение к проекту закона Украины от 08.06.2015 № 2044а
Дата рассмотрения: 09.07.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо дерегуляції виробництва біоетанолу та гармонізації законодавства з нормами Європейського Союзу та Енергетичного Співтовариства" (реєстр N 2044а від 08.06.2015)

У законопроекті пропонується нова редакція термінів "біоетанол", "біомаса", виведення біоетанолу з предмету регулювання Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", скасування ліцензування виробництва біоетанолу тощо. У зв'язку з цим передбачається внесення змін до Податкового кодексу України, законів України "Про альтернативні види палива", "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", "Про Митний тариф України".

Метою законопроекту, як зазначається у Пояснювальній записці до нього, є "забезпечення виконання зобов'язань України, що визначені Законом України "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства" у частині виконання вимог Плану імплементації Директиви ЄС 2003/30/ЕС стосовно сприяння використанню біопального та інших відновлювальних видів пального для транспорту".

Головне управління, в цілому вважаючи актуальним питання альтернативних видів палива в умовах, що склалися у сфері енергетичної безпеки країни на сучасному етапі, одночасно вважає висловити щодо внесеного законопроекту низку зауважень і пропозицій, які, на нашу думку, доцільно врахувати при прийнятті рішення щодо нього.

1. У проекті пропонується дати нове визначення поняття "біоетанол" - як "денатурована суміш спиртів, що містить не менше 92,1 % етанолу, виробленого з біомаси з вмістом води не більше 0,3 % (м/м) денатурований згідно затверджених українських технічним х умов або вимог країн до яких він експортується і належить до товарної групи 3814 згідно з УКТ ЗЕД" (зміни до ст. 14 Податкового кодексу України та ст. 1 Закону України "Про альтернативні види палива") та, відповідно, внести до Митного тарифу України, встановленого Законом України "Про Митний тариф України", зміни, спрямовані на коригування кодів та описів товарів, які належать до товарної позиції 3814 УКТЗЕД (яка, зокрема, включає "розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших товарних позиціях не зазначені; готові суміші для видалення фарб або лаків"). З цього приводу звертаємо увагу на таке.

У супровідних до проекту документах стверджується, що біоетанол є окремим видом хімічної продукції і в питаннях оподаткування не може вважатися спиртом етиловим. В той же час в ЄС біоетанол визнається спиртом етиловим: етанол, що виготовлений з біомаси і/або органічних фракцій відходів, буде використовуватись в якості біопалива. Що ж до кодування відповідного товару, то "на даний час біоетанол в ЄС підпадає під тарифний код 2207, Цей продукт існує в торгівлі під кодом 2207, який охоплює денатуровані спирти (КН 2207 20) і не денатуровані спирти (КН 2207 10)" (а саме 2207 20 00 12 та 2207 10 00 12 - ""For use as fuel" (для використання в якості палива)). Тож, на нашу думку, внесена пропозиція потребує належного обґрунтування в контексті зазначеного, в тому числі з метою забезпечення коректного застосування відповідної термінології.

Зауважимо також, що відповідно до ст. 68 Митного кодексу України ведення УКТЗЕД здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Причому, ведення УКТЗЕД передбачає: відстеження та облік змін і доповнень до Гармонізованої системи опису та кодування товарів, пояснень та інших рішень щодо її тлумачення, що приймаються Всесвітньою митною організацією; підготовку пропозицій щодо внесення змін до УКТЗЕД; деталізацію УКТЗЕД на національному рівні та введення додаткових одиниць виміру; забезпечення однакового застосування всіма органами доходів і зборів правил класифікації товарів; прийняття рішень щодо класифікації та кодування товарів в УКТЗЕД у складних випадках; розроблення пояснень і рекомендацій до УКТЗЕД та забезпечення їх опублікування; своєчасне ознайомлення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності з рішеннями та інформацією (крім тих, що є конфіденційними) щодо питань класифікації товарів та про застосування УКТЗЕД; здійснення інших функцій, необхідних для ведення УКТЗЕД. Викладене дає підстави вважати, що питання корегування товарних кодів та описів УКТЗЕД чинне законодавство відносить до компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Принагідно звертаємо увагу на некоректність посилання на "товарну групу 3814" та "підгрупу 3814", оскільки код 3814 є кодом товарної позиції УКТЗЕД. У цьому плані варто нагадати, що відповідно до ч. 4 ст. 67 Митного кодексу України структура десятизнакового цифрового кодового позначення товарів в УКТЗЕД включає код групи (перші два знаки), товарної позиції (перші чотири знаки), товарної підпозиції (перші шість знаків), товарної категорії (перші вісім знаків), товарної підкатегорії (десять знаків).

Зазначимо також, що, враховуючи викладене, а також виходячи з вимог ст. 116 Конституції України, згідно з якими Кабінет Міністрів України забезпечує проведення податкової політики, організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи, щодо внесеного законопроекту доцільно отримати висновок Уряду.

Опрос