Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно отпусков)

Заключение к проекту закона Украины от 05.02.2015 № 2027
Дата рассмотрения: 25.06.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо відпусток)" (N 2027 від 05.02.2015 р.)

У законопроекті шляхом внесення відповідних змін до Кодексу законів України про працю та Закону України "Про відпустки" пропонується збільшити тривалість мінімальної щорічної основної відпустки з 24 до 28 календарних днів, уточнити порядок складання графіків черговості надання щорічних відпусток та їх використання, збільшити максимальний строк відпустки без збереження заробітної плати до двох місяців тощо. Прийняття проекту, на думку суб'єктів права законодавчої ініціативи "сприятиме інтеграції України до Європейського Союзу, захисту права працівників на справедливі умови праці, за рахунок повноцінного відпочинку забезпечить покращення трудового потенціалу працівників і, відтак, підвищенню ефективності праці".

Головне управління, розглянувши законопроект, вважає за доцільне зазначити щодо його змісту наступне.

1. Щодо пропозиції збільшення максимальної тривалості щорічної основної відпустки (зміни до статті 75 КЗпП України та статті 6 Закону України "Про відпустки") звертаємо увагу на те, що у Законі України "Про ратифікацію Європейської соціальної хартії України (переглянутої)" Україна не взяла на себе зобов'язання встановити щорічну оплачувану відпустку тривалістю не менше чотирьох тижнів, як це передбачено у пункті 3 статті 2 цієї Хартії. Крім цього, слід врахувати також те, що відповідно до статті 23 Закону України "Про відпустки" оплата відпусток в установах та організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, провадиться із бюджетних асигнувань на їх утримання, тобто збільшення тривалості щорічної основної відпустки із 24 до 28 днів потребуватиме додаткових бюджетних видатків. Тому відповідно до вимог частини 1 статті 27 Бюджетного кодексу України, до законопроекту, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету, суб'єкт права законодавчої ініціативи зобов'язаний додати фінансово-економічне обгрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Якщо такі зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту подаються пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Поряд з цим, відповідно до вимог частини 3 статті 27 БК України закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим. Отже, пропозиція про збільшення мінімальної тривалості щорічної оплачуваної відпустки має бути обгрунтована відповідними фінансовими розрахунками.

2. Головне управління не підтримує заміну передбаченого чинною редакцією частини 1 статті 79 КЗпП України та частини 1 статті 10 Закону України "Про відпустку" положення про надання працівнику щорічної відпустки в будь-який час відповідного робочого року на їх надання в будь-який час роботи, як це передбачається у проекті. Річ в тому, що таким чином фактично скасовується правова гарантія отримання працівником відпустки саме протягом робочого року і створюються умови для безпідставного її перенесення на невизначений період, що не відповідає статті 45 Конституції України, згідно з якою кожен має право на відпочинок, що забезпечується, зокрема, наданням оплачуваної щорічної відпустки.

Не підтримується управлінням й інша новела, яка вноситься до частини 3 статті 79 КЗпП України та частини 3 статті 10 Закону України "Про відпустку" та якою встановлюється, що "у разі, якщо наказ (розпорядження) про надання відпустки не виданий, працівник не має права на власний розсуд визначати день початку відпустки". Це пояснюється тим, що невиданням відповідного наказу недобросовісний роботодавець може взагалі заблокувати реалізацію працівником права на відпустку.

Опрос