Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" относительно отмены пропусков и определения прозрачных правил перемещения лиц и грузов (товаров) через временно оккупированную территорию Украины

Заключение к проекту закона Украины от 17.06.2015 № 2004а-1
Дата рассмотрения: 02.09.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя щодо проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо скасування перепусток та визначення прозорих правил переміщення осіб та вантажів (товарів) через тимчасово окуповану територію (реєстр. N 2004а-1 від 17 червня 2015 року)

Комітет з питань правової політики та правосуддя розглянув на своєму засіданні 02 вересня 2015 року (протокол N 31) на відповідність Конституції України проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо скасування перепусток та визначення прозорих правил переміщення осіб та вантажів (товарів) через тимчасово окуповану територію (реєстр. N 2004а-1 від 17 червня 2015 року) (далі - Законопроект), поданий народним депутатом України Веселовою Н. В.

Згідно з пояснювальною запискою до Законопроекту він розроблений з метою законодавчого врегулювання питання переміщення осіб та вантажів (товарів) через тимчасово окуповану територію України.

Для досягнення мети автором пропонується внести зміни до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (далі - чинний Закон), згідно з якими визнати на підставі постанови Верховної Ради України сухопутну територію окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованою територією України (далі - окупована територія); врегулювати порядок в'їзду/виїзду на окуповану територію громадян України, іноземців та осіб без громадянства; встановити правила ввезення вантажів (товарів) на окуповану територію та їх вивезення з неї; розповсюдити передбачені чинним Законом гарантії на громадян України, які перебувають на території окупованих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, а також унормувати питання переведення суддів, які працювали в судах України на окремій території Донецької та Луганської областей.

Вирішуючи питання про відповідність Законопроекту положенням Конституції України, Комітет виходить з такого.

У Основному Законі України визначається, що Україна є демократичною, правовою державою (стаття 1), територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною (частина третя статті 2), людина, її життя і здоров'я, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, держава відповідає перед людиною за свою діяльність, утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави (стаття 3), Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга статті 8), держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання (частина четверта статті 13), захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу (частина перша статті 17), органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19); права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними (частина друга статті 21), конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані, при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (частини друга і третя статті 22), обов'язок держави - захищати життя людини (частина друга статті 27), кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом (частина перша статті 33), використання власності не може завдати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства (частина сьома статті 41), кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (частина перша статті 42), держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю (частина друга статті 43), конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України (стаття 64).

Відповідно до пунктів 1, 2, 6 частини першої статті 92 Конституції України виключно законами України визначаються права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, правосуб'єктність громадян, засади регулювання праці.

Верховна Рада України - єдиний орган законодавчої влади в Україні, одним із повноважень якого є прийняття законів (стаття 75, пункт 3 частини першої статті 85 Конституції України).

Опрос