Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О рынке природного газа" (относительно общественного мониторинга (контроля) качества природного газа)

Заключение к проекту закона Украины от 03.06.2015 № 2002а
Дата рассмотрения: 24.06.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ринок природного газу" (щодо громадського моніторингу (контролю) якості природного газу)" (реєстр. N 2002а від 03.06.2015 р.)

У законопроекті шляхом внесення змін до Закону України "Про ринок природного газу" (далі - Закон) пропонується зобов'язати оператора газорозподільної системи здійснювати постійний (щоденний) моніторинг (контроль) якості природного газу, який безпосередньо постачається споживачам, шляхом обладнання газорозподільних станцій приладами чи лабораторіями обліку якості природного газу, а також забезпечити вільний доступ до інформації щодо моніторингу якості природного газу, що постачається споживачам, для ознайомлення в он-лайн режимі на офіційному сайті оператора газорозподільної системи в мережі Інтернет та на інформаційних стендах чи моніторах, розміщених безпосередньо на газорозподільних станціях.

Метою законопроекту, як зазначається у Пояснювальній записці до нього, є "захист прав споживачів природного газу, шляхом обладнання ГТС приладами обліку якості газу, а також, впровадження громадського моніторингу (контролю) якості природного газу, що постачається для потреб споживачів".

Головне управління, в цілому підтримуючи ідею посилення громадського контролю за якістю природного газу, що постачається споживачам, зважаючи на актуальність проблеми, водночас з приводу внесеного законопроекту вважає за доцільне висловити такі зауваження і пропозиції.

1. У законопроекті вживається різна термінологія: в одних випадках йдеться про "публічний моніторинг (контроль)" (зміни до п. 1 ч. 1 ст. 3, новий абз. 2 ч. 1 ст. 18 Закону), в інших - про "громадський моніторинг (контроль)" (назва проекту, нова ст. 18-1 Закону).

2. Пропоноване уточнення принципу функціонування ринку природного газу - "забезпечення якості природного газу, зокрема, шляхом публічного моніторингу (контролю) його якості" (зміни до п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону), на нашу думку, за своїм змістом більше відноситься до "забезпечення високого рівня захисту прав та інтересів споживачів природного газу", а не до "забезпечення першочергового інтересу безпеки постачання природного газу". Тож в оновленій нормі п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону доцільно формулювання ", газу та забезпечення," замінити формулюванням ", газу, забезпечення,".

3. Головне управління не вбачає потреби у доповненні ч. 1 ст. 3 Закону новою частиною, згідно з якою "інформація приладового обліку якості природного газу під час розподілу, постачання і споживання повинна бути доступною для публічного моніторингу (контролю) якості природного газу", оскільки це питання не належить до предмету регулювання цієї статті. Більш того, у ч. 1 цієї статті зазначається, що "приладовий облік природного газу здійснюється з метою отримання та реєстрації достовірної інформації про обсяги і якість природного газу під час його транспортування, розподілу, постачання, зберігання та споживання". Що ж до оприлюднення відповідної інформації про якість природного газу, то це питання врегульовано у новій ст. 18-1 Закону.

4. За змістом назви Закону, пропозицій до його ст. 3, нової назви ст. 18-1 передбачається запровадити публічний (громадський) моніторинг (контроль) якості природного газу під час його розподілу, постачання і споживання, що, відповідно, мало б означати визначення порядку здійснення такого моніторингу (контролю), його суб'єкта - громадськість, правові наслідки тощо.

Втім у новому абз. 2 ч. 1 ст. 3, новій ст. 18-1 Закону йдеться не стільки про публічний (громадський) моніторинг (контроль), скільки про вимоги щодо моніторингу та оприлюднення оператором газорозподільної системи інформації щодо якості природного газу, який, власне, і визначений суб'єктом такого моніторингу. Тож, принаймні, зміст нової ст. 18-1 Закону не відповідає його назві.

Опрос