Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно защиты прав граждан на безопасное информационное пространство

Заключение к проекту закона Украины от 02.02.2015 № 1908
Дата рассмотрения: 23.02.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту прав громадян на безпечний інформаційний простір" (реєстр. N 1908 від 02.02.2015 р.)

У поданому законопроекті пропонується внести зміни до законів України "Про телебачення і радіомовлення", "Про рекламу", "Про кінематографію". Зокрема, пропонується визначити термін "інформаційна передача", законодавчо визначити випадки цензури в інформаційній діяльності телерадіоорганізацій, передбачити можливість державного впливу на програмний добір та формування сітки мовлення суб'єктами інформаційної діяльності, визначити новий механізм відповідальності за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення та про кінематографію (зокрема - запровадити диференційовану систему штрафів). Законопроектом передбачається визначення уповноваженим органом виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету Переліку осіб, щодо яких вводяться обмеження, а також передбачено заборону на ретрансляцію, розповсюдження та демонстрацію аудіовізуальних творів, створених за участю зазначених осіб.

Як зазначається у Пояснювальній записці до законопроекту, метою його прийняття є "запровадження правового механізму захисту національної безпеки України в інформаційній сфері шляхом обмеження в Україні трансляції або ретрансляції аудіовізуальних творів, під час створення яких було задіяно осіб, висловлювання та/або дії яких містять в собі негативну інформацію на адресу України, її територіальну цілісність, розпалювання ворожнечі, пропаганду війни та інші висловлення, поява яких в інформаційному просторі є небажаною".

Головне управління, усіляко підтримуючи ідею посилення захисту національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності, в той же час щодо окремих положень поданого законопроекту вважає за доцільне висловити такі зауваження.

Доповнення ст. 1 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" новим терміном "інформаційна передача" виглядає дискусійним з огляду на те, що в ньому вже міститься поняття "передача (телерадіопередача)". До того ж стаття 28 чинного Закону передбачає поділ передач на "інформаційно-аналітичні та публіцистичні", "культурно-мистецькі", "науково-просвітницькі" та "розважальні". Отже зазначене визначення, вочевидь, потребує відповідного узгодження із чинною редакцією Закону.

Пропозиція щодо запровадження цензури інформаційної діяльності телерадіоорганізацій, викладена у змінах до ч. 1 ст. 5 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", суперечить ст. 15 Конституції України, якою цензура в Україні заборонена. Принагідно слід акцентувати увагу на тому, що аналогічні заборони містяться також в Декларації про свободу виразу думки та інформації Комітету міністрів Ради Європи (1982 р.), Рекомендаціях Парламентської асамблеї Ради Європи "Свобода слова та інформації в засобах масової інформації в Європі" (2001 р.), Рекомендаціях Комітету міністрів Ради Європи "Про захист свободи вираження поглядів та інформації в кризові часи" (2007 р.).

Пропозиція щодо визначення змісту програм та передач телерадіоорганізацій у випадках, встановлених законом (зміни до ч. 2 ст. 5 Закону), на думку Головного управління, виглядає сумнівною, зокрема, з точки зору відповідності третьому принципу ("справжня незалежність редакторів від політичної влади та тиску, що здійснюється з боку зацікавлених приватних груп або органів державної влади") Резолюції N 2 Ради Європи "Свободи журналістів і права людини" (1994 р.) та загальному принципу N 1 ("важливість гарантувати ЗМІ редакційну незалежність"), викладеному у Додатку N 1 Рекомендації N R(99)1 Комітету міністрів Ради Європи "Про заходи щодо сприяння плюралізму в ЗМІ" (1999 р.), а тому потребує додаткового обгрунтування.

У новій ст. 55-2 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" доцільніше було б вести мову не про "введення обмежень щодо осіб", а про визначення переліку таких осіб, оскільки в подальший пропозиціях проекту йдеться про затвердження уповноваженим органом виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету відповідного Порядку визначення таких осіб.

Опрос