Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления финансовой самодостаточности территориальных общин)

Заключение к проекту закона Украины от 30.01.2015 № 1898
Дата рассмотрения: 11.02.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення фінансової самодостатності територіальних громад)" (реєстр. N 1898 від 30.01.2015 р.)

У проекті пропонується внести зміни до Земельного (у подальшому - ЗК України) та Лісового (у подальшому - ЛК України) кодексів України, законів України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань спадкування" та Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито". У цих змінах, зокрема, уточнюється правовий режим використання громадянами присадибних земельних ділянок, наданих їм у користування до набрання чинності Земельним кодексом України для ведення особистого селянського господарства; спрощується надання земельних ділянок для розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності; розширюються напрями використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (на розробку генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій тощо). До обов'язків постійних та тимчасових лісокористувачів пропонується віднести проведення ремонтних робіт доріг, що використовуються та прилягають до ділянки, яка перебуває у користуванні та ін. Прийняття проекту, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, "дозволить підвищити рівень фінансової спроможності територіальних громад, сприятиме зміцненню їх матеріальної і фінансової основи та створить передумови для соціально-економічного розвитку територій населених пунктів.

Головне науково-експертне управління, проаналізувавши проект, вважає за доцільне висловити щодо нього окремі зауваження.

1. На нашу думку, частина змін, які пропонується у проекті, не мають безпосереднього відношення до посилення фінансової самодостатності територіальних громад (що згідно з назвою є його предметом), а тому пропонуємо відокремити їх у окремий законопроект. Зокрема, йдеться про зміни до статей 19, 20, 21 та 23 ЛК України, якими визначаються питання ремонту доріг, що використовуються та прилягають до ділянки, яка перебуває у користуванні, а також змін до статті 39 ЗК України, у якій пропонується дозволити використання земельних ділянок, які входять до складу земель житлової та громадської забудови та перебувають у користуванні громадян як присадибні ділянки та використовуються ними для ведення особистого селянського господарства без дотримання вимог генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і норм.

Крім цього, звертаємо увагу на те, що для коректної реалізації вказаних змін у ЗК України слід визначити, вимоги яких саме нормативно-правових актів мають регулювати використання зазначених земельних ділянок, а змін до ЛК України - конкретизувати межі доріг, які має ремонтувати лісокористувач.

2. Викликає сумнів те, що надання земельних ділянок комунальної власності територіальних громад сіл, селищ та малих міст у розмірі не більше 0,10 га для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд побутового, торговельного й іншого призначення (у подальшому - МАФ) для провадження підприємницької діяльності поза конкурентними засадами, як це пропонується у змінах до статті 134 ЗК України, може суттєво посилити фінансову самодостатність територіальних громад. Річ у тому, що за загальним правилом використання саме конкурентних засад продажу (надання в оренду) відповідних земельних ділянок призводить до збільшення грошових надходжень. Зазначимо, що конкретних даних щодо переваг позаконкурсного надання земельних ділянок у Пояснювальній записці до проекту не наведено. При цьому у Пояснювальній записці йдеться про те, що поза конкурсний порядок надання земельних ділянок під МАФи має застосуватися для "розвитку підприємницького середовища у селах, селищах та малих містах чисельністю населення до 50 тисяч осіб", але у тексті самого проекту таких обмежень немає.

3. У проекті пропонуються внести до статті 69 "Спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів" ЛК України зміни, із змісту яких виходить, що надання лісорубного або лісового квитка може здійснюватись лише "за умови, що договір на використання лісових ділянок містить обов'язкові зобов'язання і відповідальність лісокористувача проводити ремонтні та відновлювальні роботи на дорогах, що використовуються та прилягають до ділянки, яка перебуває у користуванні". Варто зазначити, що для здійснення низки робіт, для яких необхідно отримати спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів - лісовий квиток, не завжди потрібно укладати, окремий "договір на використання лісових ділянок". Мова йде, наприклад, про здійснення побічних лісокористувань (заготівля сіна, випасання худоби, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин тощо). Крім того вказане доповнення не узгоджується із частиною 4 статті 67 ЛК України, згідно з якою порядок та умови здійснення спеціального використання лісових ресурсів встановлюються Кабінетом Міністрів України. Відповідно, чинною є постанова Кабінету Міністрів України "Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів" від 23 травня 2007 р. N 761 (із подальшими змінами), якою затверджено Порядок спеціального використання лісових ресурсів та Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів. Зазначені документи й містять всі умови видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, до яких у разі необхідності і слід вносити відповідні зміни.

4. У змінах до розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" пропонується, зокрема, зупинити до 1 січня 2017 року дію частин 3 та 4 статті 24 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", які відповідно до пунктів 6 та 6-1 розділу V "Прикінцеві положення" зазначеного Закону набули чинності з 1 січня 2015 р. Приписами зазначених частин ст. 24 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" забороняється передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб у разі відсутності плану зонування або детального плану території, та зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування території.

На думку Головного управління, при аналізі і загальній оцінці цієї законодавчої пропозиції слід враховувати ту обставину, що сама по собі відстрочка щодо набуття чинності відповідних законодавчих положень не здатна забезпечити вирішення жодної проблеми, пов'язаної з плануванням розвитку територій, оскільки ці проблеми залишаються не розв'язаними не через брак часу, а з інших причин, які лежать, зокрема, у площині фінансування відповідних робіт. Більше того, подібна практика у певному розумінні є непродуктивною, оскільки прямо чи опосередковано стимулюватиме зволікання (одне відтермінування може потягнути (і, як правило, тягне) за собою і наступні відповідні відстрочки) щодо опрацювання відповідних містобудівних документів. Без них же розвиток територій може набути хаотичного характеру. До того ж така практика може призвести до зростання кількості відповідних правопорушень, в тому числі корупційного характеру. У зв'язку з цим слід врахувати й те, що ст. 39 Земельного кодексу України вимагає, що використання земель житлової та громадської забудови відбувалось відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації. На нашу думку логічніше було б ставити питання не про перенесення терміну набуття чинності відповідних законодавчих положень, а про заходи, у тому числі законодавчого характеру, які мали б забезпечити безумовне їх виконання, до яких, до речі, можна віднести запропоновані у цьому проекті зміни до статті 209 ЗК України.

Опрос