Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О политических партиях в Украине" (относительно уточнения отдельных положений и приведения в соответствие с Кодексом административного судопроизводства Украины)

Заключение к проекту закона Украины от 29.01.2015 № 1879
Дата рассмотрения: 24.04.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" (щодо уточнення окремих положень та приведення у відповідність із Кодексом адміністративного судочинства України) (реєстр. N 1879 від 29.01.2015 р.)

У законопроекті пропонується уточнити норми Закону України "Про політичні партії в Україні" (далі - Закону) щодо кількості адміністративно-територіальних одиниць, в яких мають збиратися підписи для реєстрації політичних партій, та порядку утворення та реєстрації територіальних організацій політичних партій. Також пропонується виключити посилання на Верховний Суд України як суд першої інстанції щодо розгляду справ про заборону діяльності та анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії.

Головне управління за результатами розгляду проекту вважає за необхідне зазначити наступне:

1. У законопроекті пропонується внести зміни до статей 10, 11 Закону, зокрема передбачити, що "рішення про створення політичної партії приймається на її установчому з'їзді (конференції, зборах). Це рішення має бути підтримано підписами не менше десяти тисяч громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, зібраними не менш як у двох третинах районів не менш як чотирнадцяти регіонів України" (нова редакція ч. 1 ст. 10 Закону, п. 1 Розділу І проекту). Крім того, відповідно до проекту "політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом, своїх обласних та прирівняних до них партійних організацій не менш як у чотирнадцяти регіонах України" (нова редакція ч. 6 ст. 11 Закону, п. 2 Розділу І проекту). Чинними положеннями закону передбачається збирання підписів громадян України у двох третинах районів не менш як двох третин областей України, міст Києва та Севастополя або Автономної Республіки Крим.

У зв'язку з пропонованими змінами необхідно звернути увагу, що відповідно до ч. 1 ст. 133 Конституції України "систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села". Відповідно до ч. 2 цієї ж статті до складу України входять Автономна Республіка Крим, 24 області, міста Київ та Севастополь, тобто 27 адміністративно-територіальних одиниць. Тому ініційовані у проекті зміни щодо кількості адміністративно-територіальних одиниць, у яких збираються підписи для створення політичної партії та реєстрації її організацій, на наш погляд, не є достатньо обґрунтованими. Адже їх запровадження призведе до того, що закон дозволятиме реєстрацію політичних партій, які взагалі не охоплюватимуть своєю діяльністю значну частину території держави.

У цьому контексті необхідно також врахувати, що у своєму Рішенні у справі про утворення політичних партій в Україні від 12.06.2007 р. N 2-рп/2007 Конституційний Суд України дійшов висновку про відповідність Конституції України основних положень ч. 1 ст. 10 Закону щодо підтримки рішення про створення політичної партії підписами не менше десяти тисяч громадян України, зібраними не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин областей України, міст Києва, Севастополя і Автономної Республіки Крим, а також ч. 6 ст. 11 стосовно забезпечення утворення та реєстрації політичною партією своїх обласних, міських, районних організацій у більшості регіонів (крім положень норм щодо обов'язковості збору підписів громадян і реєстрації партійних організацій в Автономній Республіці Крим) (абз. 1 п. 4).

Зі змісту абз. 2 п. 4 вказаного рішення випливає, що "законодавець, визначаючи умови реалізації громадянами права на утворення політичної партії, ґрунтується на тому, що політична партія повинна виражати інтереси певної частини громадян і охоплювати своєю діяльністю значну частину території держави. Збір такої кількості підписів громадян на визначеній Законом території України має засвідчити всеукраїнський статус партії та запобігти створенню політичних об'єднань, діяльність яких розрахована на короткий термін (у період виборчих кампаній) або має на меті реалізувати ті чи інші вузькокорпоративні інтереси".

2. Територія України поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, які складають систему адміністративно-територіального устрою України. До них згідно з ч. 1 ст. 133 Конституції України належать: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. Водночас у проекті вживається термін "регіон", який у положеннях Конституції відсутній. Тим самим створюється можливість різного тлумачення терміну "регіон", що не відповідає принципу юридичної визначеності, за яким право має бути належним чином доступним та передбачуваним за своєю дією та сформульованим з належною чіткістю, що дає можливість особам - у разі потреби - з належною правовою допомогою регулювати свою поведінку.

Також не відповідає цьому принципу формулювання, вжите в новій редакції ч. 6 ст. 11 Закону, - "прирівняні до обласних партійні організації".

Опрос