Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения реализации конституционных прав внутренне перемещенных лиц

Заключение к проекту закона Украины от 26.01.2015 № 1835
Дата рассмотрения: 27.02.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації конституційних прав внутрішньо переміщених осіб" (N 1835, доопрацьований, від 05.02.2015 р.)

У законопроекті з метою створення сприятливих умов для реалізації внутрішньо переміщеними особами своїх конституційних прав та покращення їх правового становища пропонується внести зміни до низки законодавчих актів, а саме, до Кодексу законів про працю України, Житлового кодексу Української РСР, Земельного кодексу України та законів України "Про державну службу", "Про зайнятість населення", "Про житловий фонд соціального призначення", "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб". Зокрема, запропоновано зарахувати внутрішньо переміщених осіб до категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню та позачергове право на отримання жилих приміщень, передбачити для них спрощення порядку вступу на посаду державного службовця, надання переважного права в залишенні на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, створення можливості набуття земельних ділянок державної або комунальної власності у користування на засадах спрощеної системи, позачергове влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади та переведення до державного вищого навчального закладу, професійно-технічного навчального закладу з обов'язковим наданням гуртожитку на період навчання тим, хто не має житла. Крім цього, запропоновано звільнити внутрішньо переміщених осіб від сплати мита за відновлення втрачених документів, що посвідчують особу, а також за реєстрацію місця проживання.

Головне управління підтримує в цілому законодавчу ініціативу щодо внесення відповідних змін до зазначених вище законодавчих актів, реалізація яких буде сприяти зменшенню соціальної напруги, покращенню соціального становища внутрішньо переміщених осіб та забезпеченню реалізації їх конституційних прав і свобод. Разом з тим, здійснивши аналіз положень законопроекту, вважаємо за доцільне звернути увагу на таке.

1. У проекті пропонується скоротити до 10 днів строк розгляду відповідними органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування клопотань осіб, які мають статус внутрішньо переміщених осіб згідно із Законом України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. На думку Головного управління, ця пропозиція має бути узгоджена із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", згідно з яким питання регулювання земельних відносин (частина перша статті 26) вирішуються виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради. У цьому Законі встановлено також, що з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності сесія ради скликається не рідше ніж один раз на місяць (частина п'ята статті 46).

2. У змінах до абзацу 5 (а не 4 як зазначено у проекті) частини 1 статті 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" слід уточнити, що саме мається на увазі під терміном "інші місця, придатні для проживання", а у змінах до абзацу 11 - кого саме стосується "переведення до державного вищого навчального закладу, професійно-технічного закладу".

Крім цього, зміни до цієї частини, пов'язані із звільненням від сплати мита за відновлення втрачених документів, що посвідчують особу, та за реєстрацію місця проживання, мають бути узгоджені з відповідними положеннями Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито".

Опрос