Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 140 Налогового кодекса Украины (относительно особенностей налогообложения операций финансового лизинга)

Заключение к проекту закона Украины от 22.01.2015 № 1811
Дата рассмотрения: 20.04.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення зміни до статті 140 Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування операцій фінансового лізингу)"

У законопроекті пропонується пункт 140.5 статті 140 Податкового кодексу України доповнити підпунктом 140.5.10, згідно з яким у платника податку на прибуток підприємств фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується "на частину лізингового платежу, яка дорівнює сумі процентів або комісій, нарахованих на вартість об'єкта фінансового лізингу (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу), за наслідками податкового (звітного) періоду, у якому здійснюється таке нарахування на користь особи, яка є нерезидентом, що має офшорний статус з урахуванням підпункту 141.4.9 пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу".

У Пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що "недосконалі механізми оподаткування міжнародних операцій створюють умови для прихованого та неконтрольованого відпливу фінансових ресурсів за межі держави" і, зокрема, "набула поширення практика використання міжнародних лізингових операцій між пов'язаними особами в тіньових схемах". У той же час "прийняття даного проекту Закону звузить можливості тіньового виведення капіталу з України, унеможливить формування фіктивних витрат українських компаній при здійсненні лізингових операцій із залученням офшорних компаній, що у свою чергу дозволить збільшити податкові надходження до бюджету з податку на прибуток підприємств".

Головне управління, підтримуючи в цілому цілі та мету поданого законопроекту, у той же час звертає увагу на те, що відповідно до вимог статті 39 Податкового кодексу України "фінансові операції, включаючи лізинг" належать до переліку контрольованих операцій, за здійсненням яких визначена відповідна процедура контролю і, зокрема, за сумами витрат, а у випадку передбаченому у законопроекті - за сумами процентів та комісій.

Крім того, п. 140.2 статті 140 Податкового кодексу України визначено певний порядок оподаткування процентів за борговими зобов'язаннями, під якими, відповідно до вимог п. 140.1 цієї ж статті Кодексу, слід розуміти "зобов'язання за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов'язання за договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення". Зокрема, "для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, що виникли за операціями з пов'язаними особами-нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 рази (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, - більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів,".

Опрос