Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О страховании

Заключение к проекту закона Украины от 06.02.2015 № 1797-1
Дата рассмотрения: 08.05.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про страхування" (реєстр. N 1797-1 від 06.02.2015 р.)

У законопроекті (з прийняттям якого чинний Закон України "Про страхування" визнається таким, що втратив чинність), як зазначено у його преамбулі, пропонується визначити загальні правові засади здійснення страхування (перестрахування), провадження посередницької діяльності у страхуванні, особливості державного регулювання та нагляду у цій сфері. Прийняття проекту, на думку суб'єктів права законодавчої ініціативи, сприятиме створенню нових робочих місць; залученню додаткового капіталу для розвитку страхового ринку України; імплементації принципів та стандартів законодавства ЄС у страхове законодавство України тощо.

Головне управління, розглянувши законопроект, вважає за доцільне висловити щодо його змісту наступні зауваження і пропозиції.

1. На нашу думку, проект вимагає певного техніко-юридичного, структурного та термінологічного доопрацювання. Зокрема, це стосується визначення термінів у його статті 1, значна частина яких є загальновідомими або такими, що не наповнені відповідним юридичним змістом, що невиправдано збільшує обсяг тексту і ускладнює користування законом. Йдеться про такі терміни, як "брокерська винагорода (комісія), винагорода страховому брокеру", "вигодонабувач", "відповідальний актуарій", "ділова репутація" (складові якої можуть бути перераховані у статті 39 проекту, де визначаються документи, які мають подаватися для державної реєстрації юридичної особи, яка набуває статус страховика), "керівники страховика", "клієнт", "філія страховика - нерезидента" (причому визначення змісту терміну "філія" у проекті відсутнє). Частина термінів за своєю суттю є не визначенням змісту відповідних понять, а простим перерахуванням складових елементів цих понять, яке може бути зроблено у тих статтях проекту, де розглядаються відповідні питання. Це стосується таких термінів, як "аквізаційні витрати", "валова сума зароблених страхових премій (платежів, внесків)", "витрати на ведення справи", "комісійні витрати", "перестраховик (цесіонер)", "пруденційні нормативи" "перестрахувальник (цемент)", "посередницька діяльність у страхуванні", "страховий брокер" тощо. У визначеннях змісту термінів "перестрахування" та "страхування" слід врахувати, що це не правовідносини, а відносини, які стають правовідносинами лише після їх врегулювання правом. Варто також звернути увагу на те, що до статті 1 проекту включено два різних визначення змісту поняття "комісійні виплати" (підпункт "б" пункту 1 та пункт 16 частини 1 статті).

Опрос