Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правового регулирования гарантии

Заключение к проекту закона Украины от 19.01.2015 № 1789
Дата рассмотрения: 05.02.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання гарантії" (реєстр. N 1789 від 19.01.2015 р., внесений народним депутатом України І. С. Алексєєвим)

У законопроекті пропонується внести до Цивільного та Господарського кодексів України, а також до Закону України "Про міжнародне приватне право" зміни, які спрямовані на вдосконалення правового регулювання відносин гарантії як засобу забезпечення виконання зобов'язань, зокрема, шляхом узгодження відповідних положень ЦК та ГК України. На думку суб'єкта права законодавчої ініціативи, ухвалення цього Закону "дозволить усунути колізії та недоліки у правовому регулюванні гарантії, що містяться у ЦК України та ГК України, а також дозволить спростити процес визначення належного права при розгляді спорів, що виникають з гарантійних правовідносин з іноземним елементом".

Розглянувши проект, Головне управління вважає за доцільне висловити щодо нього такі зауваження та пропозиції.

1. У новій редакції абзацу 1 частини 1 статті 560 ЦК України пропонується визначити, що "за гарантією банк, інша фінансова установа, яка має право видавати гарантії відповідно до закону (гарант), бере на себе зобов'язання сплатити на вимогу кредитора (бенефіціара) замість боржника (принципала) грошову суму відповідно до умов гарантії". Проте, на думку управління, із змісту цієї редакції складається враження, що кредитор (бенефіціар) вправі вимагати від гаранта сплати будь-якої грошової суми замість боржника (принципала), незважаючи на виконання останнім своїх зобов'язань перед кредитором. Виходячи з цього, вважаємо за доцільне доповнити запропоновану редакцію частини 1 статті 560 ЦК України словами: "у випадку невиконання боржником (принципалом) свого зобов'язання перед кредитором". Пропонуємо також вилучити з цієї частини слова "замість боржника (принципала)", оскільки виплата гарантом грошової суми відбувається як виконання ним власних зобов'язань, а не зобов'язань боржника (принципала).

2. Щодо змісту частини 2, якою пропонується доповнити статтю 560 ЦК України, в якій пропонується визначити істотні умови гарантії, то варто звернути увагу на те, що значна частина цих умов визначена в інших статтях ЦК України, а тому необхідність їх дублювання у цій статті відсутня. Наприклад, питання строку дії гарантії врегульовано у ст. 561 ЦК України, а форми, в якій надається гарантія, - у ст. 547 ЦК України. Щодо окремого зазначення у гарантії найменувань принципала та бенефіціара, то, на нашу думку, потреби в цьому немає, оскільки вони будуть зазначені у посиланні на основне зобов'язання. У цій частині варто також врахувати, що гарантія не "вчиняється", а (як визначено у частині першій цієї статті) "видається". Крім цього, визначення істотних умов гарантії у цій статті не відповідає її назві - "Поняття гарантії". У зв'язку з цим пропонуємо не доповнювати статтю 560 ЦК України новою частиною, як це пропонується проектом.

Опрос