Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности государственных органов

Заключение к проекту закона Украины от 15.01.2015 № 1773
Дата рассмотрения: 24.04.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до деяких законів України щодо діяльності державних органів" (реєстр. N 1773 від 12.02.2015 р, доопрацьований)

У проекті пропонується внести зміни до законів України "Про Кабінет Міністрів України", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про природні монополії", "Про житлово-комунальні послуги", "Про телекомунікації", в яких уточнюється статус відповідних державних колегіальних органів (Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національних комісій регулювання природних монополій, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації), які наразі утворюються та ліквідуються Президентом України, є підпорядкованими Президенту України і підзвітними Верховній Раді України.

У законопроекті ж з метою приведення цих законів України у відповідність до Конституції України пропонується згадані вище національні комісії визначити колегіальними центральними органами виконавчої влади, які будуть утворюватися, реорганізовуватися та ліквідовуватися Кабінетом Міністрів України, до повноважень якого належатиме призначення та звільнення голів і членів відповідних комісій, затвердження положень про них та граничної чисельності працівників.

Головне управління, підтримуючи необхідність приведення відповідних положень зазначених вище законів України у відповідність до Конституції України, водночас вважає за доцільне висловити до законопроекту такі зауваження.

Виходячи зі змісту відповідних положень Конституції та чинного законодавства України, є підстави вважати, що відповідні національні комісії є центральними органами виконавчої влади зі спеціальним статусом, правові передумови створення яких передбачені у відповідних законах, а також у ст. 24 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", хоча, на нашу думку, перелік таких органів визначений у Конституції України. Цим вони відрізняються від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які утворюються, реорганізуються та ліквідуються Кабінетом Міністрів відповідно до закону в порядку, визначеному пунктами 91 та 92 ст. 116 Конституції України. Тобто йдеться про те, що цим органам повинні бути притаманні певні особливості, за якими вони відрізнятимуться від інших центральних органів виконавчої влади, які не мають спеціального статусу. Такий підхід випливає, зокрема, зі змісту ч. 4 ст. 24 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", згідно з якою положення цього Закону поширюються на "інші утворені Кабінетом Міністрів України центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, крім випадків, коли Конституцією та законами України визначені інші особливості організації та порядку їх діяльності".

У законопроекті ж пропонується знівелювати спеціальний статус цих органів, у результаті чого вони перетворюються на звичайні центральні органи виконавчої влади, підпорядковані Кабінету Міністрів України, який здійснюватиме щодо них ключові організаційні, установчі та кадрові функції, що не відповідатиме їх природі як центральних органів виконавчої влади із спеціальними статусом та тим завданням, які вони покликані здійснювати.

Опрос