Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно уточнения и приведения отдельных положений в соответствие с нормами действующего законодательства)

Заключение к проекту закона Украины от 15.01.2015 № 1766
Дата рассмотрения: 15.01.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо уточнення та приведення окремих положень у відповідність до норм діючого законодавства)"

У законопроекті шляхом внесення змін до Бюджетного кодексу України пропонується уточнити: порядок використання коштів державного фонду регіонального розвитку; склад доходів та витрат місцевих бюджетів; порядок формування бюджету розвитку місцевих бюджетів.

Як зазначається у Пояснювальній записці до законопроекту, його "підготовлено на виконання вимог Розділу VII "Децентралізація та реформа публічної адміністрації" Коаліційної угоди, що є невід'ємною складовою Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 N26-VIII та абзацу другого пункту 1 Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 N591-р." При цьому зазначається, що "необхідність прийняття акта зумовлена потребою приведення окремих положень Бюджетного кодексу України у відповідність до норм Податкового кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік".

Головне управління, підтримуючи необхідність узгодження положень законодавчих актів у сфері регулювання фінансових відносин, водночас щодо положень проекту вважає за доцільне зазначити наступне.

Незрозумілою видається пропозиція щодо заміни податку на нерухоме майно податком на майно (зміни до ст. 241 Кодексу). Принагідно зауважимо, що у Податковому кодексі України вживається саме термін "податок на нерухоме майно".

Новим абзацом пункту 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу визначається, що органи місцевого самоврядування формують бюджет розвитку за рахунок надходжень, визначених частиною першою цієї статті, та доходів загального фонду, визначених статтями 64, 66, 69, в обсягах, не менше 10 відсотків таких доходів загального фонду. Звертаємо увагу, що у поданих до законопроекту документах відсутні належні обґрунтування щодо визначення розміру таких надходжень до місцевого бюджету саме на запропонованому проектом рівні, що не відповідає вимогам ч. 3 ст. 91 Регламенту Верховної Ради України та ч. 1 ст. 27 Бюджетного кодексу України, згідно з якими до проекту слід надати належне фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки).

Потребує додаткового обґрунтування пропозиція щодо фінансування "програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи державних програм у сфері житлово-комунального господарства з будівництва та реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд, доочищення питної води, модернізації систем теплопостачання, заміни природного газу альтернативними видами палива, модернізації та ремонту ліфтового господарства, реконструкції та ремонту житлових будинків, оснащення житлового фонду будинковими засобами обліку енергоносіїв та споживання води, капітального ремонту, реконструкції, будівництва мереж зовнішнього освітлення вулиць, капітального ремонту гуртожитків, що передаються у власність територіальних громад, впровадження енергозберігаючих технологій" за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів (нова редакція п. 7 ч. 1 ст. 90 Бюджетного кодексу України), а не усіх місцевих бюджетів, як це передбачено чинною нормою п. 13 ч. 1 ст. 91 Бюджетного кодексу України.

Опрос