Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере обращения с бытовыми отходами

Заключение к проекту закона Украины от 14.01.2015 № 1742
Дата рассмотрения: 27.04.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з побутовими відходами" (реєстр. N 1742 від 14.01. 2015 р.)

У проекті пропонується внести зміни до законів України "Про відходи", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про природні монополії", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про житлово-комунальні послуги" та деякі інші, які стосуються, зокрема запровадження нової термінології у відповідній сфері, укладання договорів на надання послуг з "поводження з побутовими відходами", замість договорів на їх "вивезення"; встановлення тарифів у сфері поводження з побутовими відходами. Крім цього, із сфери діяльності суб'єктів природних монополій та суміжних ринків виключається діяльність щодо захоронення та перероблення побутових відходів. У доповненнях до Кодексу України про адміністративні правопорушення (у подальшому - КУпАП України) пропонується встановити адміністративну відповідальність за ухилення від укладання договору на надання послуг з поводження з побутовими відходами.

Головне управління, проаналізувавши проект, вважає за необхідне висловити щодо його змісту наступні зауваження та пропозиції.

1. Щодо запровадження адміністративної відповідальності за ухилення від укладання договору на надання послуг з поводження з побутовими відходами шляхом доповнення КУпАП статтею 829 та внесення відповідних змін до інших статей цього Кодексу, якими визначається порядок притягнення до такої відповідальності, зазначимо наступне.

Однією із загальних засад цивільного законодавства є свобода договору (пункт 3 частини першої статті 3 Цивільного кодексу України). Відповідно до вимог статті 627 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Частиною третьою статті 203 ЦК України встановлено, що "волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі". Ця умова є однією із загальних вимог, додержання яких є необхідним для чинності правочину. У іншому випадку такий правочин визнається недійсним. З огляду на це пропозиція встановити адміністративну відповідальність за ухилення посадових осіб суб'єктів господарювання та фізичних осіб - підприємців від укладання договору на послуги з поводження з побутовими відходами (стаття 829 КУпАП, якою пропонується доповнити Кодекс) є неприйнятною. З цих же підстав управління не підтримує внесення запропонованих у проекті змін до статті 42 Закону України "Про відходи". На думку Головного управління, мова може йти лише про адміністративну відповідальність за забруднення навколишнього природного середовища побутовими відходами незалежно від укладення будь-яких договорів, що вже передбачено у КУпАП, зокрема, у його статтях 72 "Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами і покидьками", 73 "Засмічення лісів відходами", 82 "Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення" тощо.

Викликає також заперечення пропозиція щодо наділення посадових осіб, уповноважених на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад правом складати протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтею 829 КУпАП (зміни до пункту сьомого частини другої статті 255 КУпАП), оскільки виконання таких функцій є непритаманним для зазначених посадових осіб та не відповідає тим цілям і задачам, які покладаються на них. Юридично необгрунтованою виглядає також пропозиція законопроекту щодо надання права розгляду вказаних адміністративних правопорушень за статтями 82 та 829редакції проекту) одночасно адміністративним комісіям при виконавчих органах міських, сільських, селищних рад (зміни до статті 218 КУпАП), виконавчим комітетам сільських, селищних, міських рад (зміни до статті 219 КУпАП), органам державної санітарно-епідеміологічної служби (зміни до статті 236 КУпАП), центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (зміни до статті 2421 КУпАП) без жодних застережень та зауважень. Вважаємо, що така "багатоманітність" органів, уповноважених на розгляд даної категорії адміністративних правопорушень, не сприятиме ефективному застосуванню відповідних норм КУпАП.

2. У змінах до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" пропонується віднести до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад вирішення питань поводження з побутовими відходами (зміни до пункту 6 частини 1 цієї статті) та затвердження норм надання послуг з поводження з побутовими відходами (зміни до пункту 16 частини 1 цієї статті). Вважаємо, що зміст цих положень має бути визначений детальніше, оскільки запропонована їх редакція є занадто загальною, що не сприятиме ефективної реалізації відповідних норм. Крім цього, зміни до пункту 6 згаданої частини мають бути узгоджені з частиною 1 статті 351 Закону України "Про відходи", згідно з якою поводження з побутовими відходами здійснюється відповідно до державних норм, стандартів, правил.

У пункті 19, яким доповнюється зазначена частина, доцільно уточнити, яким саме чином виконавчий орган місцевого самоврядування буде визначати суб'єктів господарювання, які здійснюють у межах певної території (краще - території відповідної місцевої ради) надання послуг з перероблення (оброблення), утилізації та захоронення побутових відходів. На нашу думку, в цьому випадку було б доцільно застосувати конкурсні засади. У разі, якщо ця пропозиція буде підтримана, нові пункти 18 та 19, якими доповнюється зазначена частина, мають бути об'єднані в один пункт.

3. На думку управління деякі термінологічні зміни у статті 1 Закону України "Про відходи" викликають зауваження. Так, вказану статтю пропонується доповнити визначенням змісту "послуги поводження з побутовими відходами" ("вивезення, сортування, перероблення (оброблення), утилізація та захоронення побутових відходів,"), що не узгоджується із іншими термінами цього Закону, такими як "поводження з відходами", "операції поводження з відходами", до змісту яких входить "збирання відходів", яке не включено до складу терміна "послуги поводження з відходами". У зв'язку з цим, слід звернути увагу на те, що згідно з преамбулою Закону в ньому визначаються правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов'язаної, зокрема, із збиранням відходів, а також на те, що згідно з статтею 4 відповідні відносини відноситься до сфери його дії. Щодо заміни терміна "оброблення (перероблення) відходів" на їх "перероблення (оброблення)", то вважаємо, що відповідна заміна має супроводжуватися заміною терміна "оброблення" на "перероблення" за всім текстом проекту. Головне управління не підтримує доповнення статті 1 Закону визначенням змісту терміна "виконавець послуг з вивезення побутових відходів", оскільки воно не надає нічого нового для правового регулювання відповідних суспільних відносин. У зв'язку з цим вимоги до згаданого виконавця (зокрема, щодо наявності у нього у власності та/або оренді спеціально обладнаних транспортних засобів) доцільніше встановити у статті 351 цього Закону, де воно і сформульовано у більш загальному вигляді.

Опрос