Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в пункт 5 части первой статьи 1 Закона Украины "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" (относительно уточнения термина)

Заключение к проекту закона Украины от 13.01.2015 № 1707
Дата рассмотрения: 24.09.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до пункту 5 частини першої статті 1 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (реєстр. N 1707 від 13.01.2015 р.)

У законопроекті шляхом внесення змін до пункту 5 частини першої статті 1 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" пропонується уточнити визначення поняття "благодійник" (виключити з нього слова "приватного права"), віднісши тим самим до благодійників крім юридичних осіб приватного права юридичних осіб публічного права.

Необхідність внесення змін у Пояснювальній записці до законопроекту обгрунтовується тим, що за чинною редакцією Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" державні та комунальні підприємства, що є прибутковими, не мають можливості надавати благодійну допомогу, що в свою чергу негативно впливає на надання благодійної допомоги у сфері освіти, охорони здоров'я, охорони навколишнього природного середовища тощо.

Головне науково-експертне управління, розглянувши поданий законопроект, вважає за необхідне висловити щодо нього такі міркування.

Законодавча пропозиція не відповідає суті благодійної діяльності, під якою відповідно до пункту 3 абзацу 2 частини першої статті 1 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" розуміється "добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара".

На думку Головного управління, запропоноване уточнення визначення поняття "благодійник" створює передумови для здійснення благодійної діяльності за рахунок державних коштів, з чим навряд чи можна погодитись. Адже виходячи зі змісту частини другої статті 81 Цивільного кодексу України, за якою юридичні особи публічного права створюються розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, до юридичних осіб публічного права відносяться не тільки державні, та комунальні підприємства, а й органи державної влади (законодавчої, виконавчої, судової), органи місцевого самоврядування, казенні підприємства, державні та комунальні організації, установи, заклади, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів. За змістом відповідних положень Бюджетного кодексу України бюджетні кошти використовуються для "забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду" (пункт 1 частини 1 статті 2) і на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями" (пункт 8 статті 7).

Опрос