Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно охраны фауны, флоры и усиления борьбы с браконьерством)

Заключение к проекту закона Украины от 28.12.2014 № 1665
Дата рассмотрения: 25.02.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони фауни, флори та посилення боротьби з браконьєрством)" (реєстр. N 1665 від 28.12.2014 р.)

Проект спрямований на посилення заходів з охорони тваринного і рослинного світу та боротьби з браконьєрством. Зокрема, пропонується: в період масового розмноження тварин з 1 квітня по 15 червня встановити заборону на проведення робіт, що є джерелами підвищеного шуму; заборонити ввезення в Україну, вивіз за її межі та реекспорт дельфінів-афалін, а також полювання із застосуванням свинцевого шроту на водно-болотних угіддях міжнародного значення; уточнити визначення об'єктів рослинного світу, вимоги щодо охорони природних комплексів та об'єктів природних заповідників та санкції за порушення вимог екологічного законодавства тощо. Відповідні зміни пропонується внести до Лісового кодексу України (у подальшому - ЛК України), Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України "Про тваринний світ", "Про мисливське господарство та полювання", "Про захист тварин від жорсткого поводження", "Про рослинний світ", "Про природно-заповідний фонд України", "Про пестициди та агрохімікати", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". Прийняття проекту, на думку суб'єктів права законодавчої ініціативи, "створює правове підгрунтя для ефективного функціонування системи державного та громадського контролю у сфері охорони тваринного та рослинного світу і сприятиме: збереженню рідкісної флори та фауни України; охороні середовищ існування тваринного світу; приведенню законів України до норм міжнародного екологічного права; боротьбі з браконьєрством".

Розглянувши проект, Головне управління вважає за доцільне висловити щодо нього наступні зауваження та пропозиції.

1. У новій редакції частини 5 статті 39 Закону України "Про тваринний світ" встановлюється заборона на проведення робіт та заходів, що є джерелами шуму, в період масового розмноження диких тварин з 1 квітня по 15 червня. Проте запропонована редакція є надто загальною, адже, якщо керуватися нею, то "сезон тиші" має запроваджуватися у певний період по всій території України, що, наприклад, означає суцільну заборону використання у цей період моторних маломірних суден, що навряд чи є доцільним. У зв'язку з цим слід звернути увагу на те, що у чинній редакції цієї частини проведення вибухових та інших робіт, які є джерелом підвищеного шуму, обмежується лише в місцях розмноження тварин. Крім цього, у зв'язку з тим, що певні види диких тварин розмножуються поза межами визначеного у новій редакції цієї частини періоду (з 1 квітня по 15 червня), доцільність запровадження зазначених тимчасових меж дещо сумнівна.

Вважаємо також, що нова редакція частини 5 статті 39 Закону України "Про тваринний світ" має бути доповнена положеннями, які визначають організаційні засади запровадження відповідної заборони. Слід, зокрема, передбачити інформування населення про заходи з додержання тиші у місцях розмноження диких тварин, координати яких мають бути чітко визначені. Обов'язок щодо забезпечення такого інформування має бути покладено на органи місцевого самоврядування та центральні органи виконавчої влади, до повноважень яких віднесена реалізація державної політики у даній сфері. Підставою для цього є, зокрема, ст. 13 Закону України "Про тваринний світ", згідно з якою відповідні центральні органи виконавчої влади уповноважені організовувати роботу з охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу, збереження та поліпшення середовища їх існування, умов розмноження.

2. Запропонована у новій частині, якою доповнюється ст. 53 Закону України "Про тваринний світ", заборона на ввезення в Україну та вивезення за її межі дельфінів-афалін не узгоджується із загальним приписом частини 1 цієї статті, за якою ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу здійснюється за правилами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, тобто віднесено до його компетенції.

3. Зміни до ст. 84 ЛК України, згідно з якою на території природних заповідників забороняється проведення лісогосподарських робіт, не узгоджується з іншими положеннями цього Кодексу. Зокрема, з частиною 6 ст. 70 Кодексу, згідно з якою у виняткових випадках вирубування насінників і плюсових дерев може бути здійснено в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду в установленому порядку з дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Крім цього, сама ідея подібної заборони дещо сумнівна, оскільки, наприклад, заборона лісовідновних рубок в деревостанах, що втрачають захисні, водоохоронні та інші корисні властивості, може мати наслідком втрату заповідником свого значення.

4. На нашу думку, положення про те, що на територіях природних заповідників забороняється застосування хімічних та інших засобів боротьби зі шкідниками та хворобами лісу, юридично коректніше вносити не до статті 86 ЛК України, як це пропонується у проекті, а до Закону України "Про природно-заповідний фонд України". Річ у тому, що стаття 86 ЛК України, згідно з її назвою, має визначати питання організації і захисту лісів. Питання ж збереження природних ресурсів, включаючи ліси, на території природних заповідників є предметом регулювання Закону України "Про природно-заповідний фонд України". Саме тому у ст. 100 ЛК України визначається, що порядок охорони, захисту, використання та відтворення лісів на землях природно-заповідного фонду визначається відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України", цього Кодексу та інших актів законодавства. Крім цього, пропозиція виглядає дещо сумнівною і за своїм змістом, оскільки у запропонованій редакції фактично забороняється будь-яка боротьба зі шкідниками та хворобами лісу на територіях природних заповідників, що навряд чи сприятиме збереженню лісу на цих територіях.

5. У змінах, що пропонується внести до пункту 4 частини 1 ст. 20 Закону України "Про мисливське господарство та полювання", слід врахувати застереження з питання застосування капканів, що були зроблені Україною в процесі приєднання до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі. Згідно з цими застереженнями в Україні дозволяється використання капканів для добування вовка (Canis lupus), а також бабака звичайного (Marmota bobac), бобра (Castor fiber), тхора чорного (Putorius, Mustela putorius), куниці лісової (Martes martes), куниці кам'яної (Martes foina), перелічених у додатку III до цієї Конвенції.

6. У запропонованих змінах до абзацу 1 частини 1 ст. 16 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" конкретизацію заборон, які стосуються влаштування місць відпочинку населення, слід відокремити від заборон на проведення певних заходів, які мають встановлюватися окремо, а не у складі заборони на влаштування місць відпочинку. Наприклад, виклавши, вказаний абзац у такій редакції:

Опрос