Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 197 Налогового кодекса Украины (относительно содействия развитию производства изделий медицинского назначения)

Заключение к проекту закона Украины от 25.12.2014 № 1637
Дата рассмотрения: 05.02.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України"

У законопроекті шляхом доповнення ст. 197 Податкового кодексу України новим пунктом 197.23 пропонується звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію України стерилізаторів медичних, хірургічних або лабораторних, а також обладнання для обробки гуми чи пластмаси для виробництва медичних виробів з цих матеріалів (цілісні об'єкти, технологічні лінії, заводи для виробництва одноразових медичних виробів, стерильних або нестерильних кімнат, включаючи окремі складові частини та обладнання, призначене для будівництва (складання) зазначених об'єктів). При цьому операції із ввезення на митну територію України зазначених товарів звільняються від оподаткування у тому випадку, якщо ці товари застосовуються платником податку для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.

У разі ж порушення вимог щодо цільового використання таких товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій у момент ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов'язання, та за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов'язання.

У Пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його прийняття "сприятиме розвитку виробництва в Україні виробів медичного призначення (що забезпечить створення в Україні нових робочих місць), а також імпортозаміщенню таких виробів внаслідок суттєвого зниження собівартості відповідної продукції, а також "матиме наслідком економію бюджетних коштів, що спрямовуються на закупівлю виробів медичного призначення, та використання таких коштів на здійснення інших програм охорони здоров'я".

Головне управління з приводу внесеного законопроекту вважає за доцільне зазначити таке.

1. У новому п. 197.23, яким пропонується доповнити ст. 197 Податкового кодексу України, варто було б передбачити визначення переліків товарних кодів та описів за УКТЗЕД, за якими мають класифікуватися зазначені у ньому товари. У цьому зв'язку варто нагадати, що згідно із ст. 67 Митного кодексу України Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів та затверджується законом про Митний тариф України. Згідно із ст. 68 Митного кодексу України ведення УКТ ЗЕД здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 428 "Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" УКТЗЕД є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України", що використовується для цілей тарифного та інших видів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, ведення статистики зовнішньої торгівлі та здійснення митного оформлення товарів.

Принагідно звертаємо увагу на те, що у Пояснювальній записці до проекту вказуються конкретні товарні коди за УКТЗЕД, за якими щодо операцій з ввезення на митну територію України відповідних товарів передбачається запровадження пільг з податку на додану вартість (п. 3). Проте такі коди у тексті проекту чомусь відсутні.

Опрос