Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 46 Закона Украины "О прокуратуре" (относительно условий для привлечения специалистов)

Заключение к проекту закона Украины от 24.12.2014 № 1605
Дата рассмотрения: 27.12.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення зміни до статті 46 Закону України "Про прокуратуру" (щодо умов для залучення фахівців)"

У законопроекті пропонується доповнити статтю 46 Закону України "Про прокуратуру" новою частиною, згідно з якою Генеральний прокурор України "в інтересах належного здійснення функцій прокуратури може, за умови належного обгрунтування, прийняти рішення про призначення на посади першого заступника, заступника Генерального прокурора України, їх старших помічників та помічників, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур (на правах обласних), їх перших заступників, заступників, міжрайонних прокурорів, прокурорів міст, районів, районів у містах та прирівняних до них спеціалізованих прокуратур, їх перших заступників і заступників, начальників головних управлінь, управлінь, відділів прокуратур, їх перших заступників, заступників, старших прокурорів та прокурорів прокуратур усіх рівнів осіб молодшого віку", тобто осіб, які не досягли віку, необхідного для зайняття зазначених вище посад в органах прокуратури та "які не мають відповідного стажу роботи в органах прокуратури або на судових посадах, але мають відповідний стаж роботи у галузі права".

Метою даного проекту Закону, як зазначено в Пояснювальній записці до нього, є "створення умов для залучення до роботи в органах прокуратури України фахівців - правників, які не працюють в системі органів прокуратури".

Головне управління, розглянувши та проаналізувавши цей законопроект, вважає за доцільне зазначати таке.

Відповідно до чинного Закону України "Про прокуратуру", який передбачає спеціальні вимоги, на посади прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняних до них прокурорів призначаються особи віком не молодше 30 років та які мають стаж роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менше семи років, а на посади районних і міських прокурорів - віком не молодше 25 років із стажем роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менше трьох років. Якщо особа не має досвіду практичної роботи за спеціальністю, вона проходять в органах прокуратури стажування строком до одного року.

Не заперечуючи в цілому можливості призначення на окремі посади (зокрема, рівня спеціаліста) в органах прокуратури осіб, які не досягли необхідного віку та які не мають відповідного стажу роботи в органах прокуратури або на судових посадах, але мають відповідний стаж роботи у галузі права, Головне управління водночас не може однозначно погодитися з пропозицією щодо призначення таких осіб на керівні посади в органах прокуратури, зокрема на посади першого заступника, заступника Генерального прокурора України, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур тощо.

Необхідність визначення низки суттєвих професійних і морально-етичних вимог щодо осіб, які можуть бути призначені на такі посади в органах прокуратури, зумовлюється особливим характером діяльності прокурорів. Встановлення відповідних кваліфікаційних та вікових вимог до претендентів на посади в органах прокуратури має гарантувати високий фаховий рівень претендента і знання ним специфіки роботи в органах прокуратури.

Встановлення у законі вимог щодо наявності відповідного стажу роботи в прокуратурі в осіб, які претендують на заняття посад прокурорів зумовлено тим, що оволодіти специфікою роботи наглядового органу може лише особа, яка набула практичного досвіду безпосередньо в органах прокуратури. Тому вважаємо, що наведена в проекті Закону пропозиція не повною мірою узгоджується ідеологією ст. 46 Закону України "Про прокуратуру", яка передбачає відповідні однотипні вимоги.

Адже необхідною вимогою до претендента на посаду, наприклад, прокурора області має бути не тільки певний строк роботи в органах прокуратури, як це вимагає чинний Закон, а й перебування в межах цього строку на певних посадах в органах прокуратури (прокурор великого міста, заступник прокурора області, керівник управління Генеральної прокуратури, при умові що він займав посаду міськрайпрокурора).

Опрос