Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины

Заключение к проекту закона Украины от 22.12.2014 № 1577
Дата рассмотрения: 24.12.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" (N 1577 від 23.12.2014 р.)

У законопроекті пропонується скасувати широке коло пільг і виплат окремим категоріям осіб, змінити порядок їх здійснення та переглянути рівень соціальних гарантій, що "обумовлено необхідністю реалізації заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів та приведення до фінансових можливостей дії положень окремих Законів України з метою створення умов для стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики" (як зазначається у пояснювальній записці).

Головне науково-експертне управління, розглянувши подані законодавчі пропозиції, вважає за необхідне зазначити наступне.

1. Законопроектом пропонується зміна умов оплати праці державних інспекторів з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою; медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу хворим на інфекційні хвороби, працюють із живими збудниками інфекційних хвороб та в осередках інфекційних хвороб, виконують інші роботи, пов'язані з високим ризиком зараження збудниками інфекційних хвороб; працівників органів державної виконавчої служби; працівників архівних установ; спеціалістів державних установ ветеринарної медицини; посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби; працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень; державних службовців; працівників дипломатичної служби та Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України; працівників апаратів судів, Державної судової адміністрації України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України; працівників судових експертів; працівників державних наукових установ; працівників Національної суспільної телерадіокомпанії України; журналістів та інших працівників державних та комунальних засобів масової інформації; працівників бібліотек; працівників державних і комунальних закладів культури; працівників театрів; працівників вищих навчальних закладів, працівників навчальних закладів, працівників позашкільних навчальних закладів, працівників загальноосвітніх навчальних закладів та інших (що наразі встановлені законами України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про захист населення від інфекційних хвороб", "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз", "Про державну виконавчу службу", "Про Національний архівний фонд та архівні установи", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про Антимонопольний комітет України", "Про державну службу", "Про дипломатичну службу", "Про судоустрій і статус суддів", "Про судову експертизу", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про культуру", "Про театри і театральну справу", "Про вищу освіту", "Про освіту", "Про позашкільну освіту", "Про загальну середню освіту"), а також умов і розмірів грошового забезпечення військовослужбовців та оплати праці працівників Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, співробітників розвідувальних органів України, (що встановлені законами України "Про Державну прикордонну службу України", "Про Службу безпеки України", "Про розвідувальні органи України" тощо). Загалом рішення цих питань передбачається передати у відання Кабінету Міністрів України.

Така пропозиція, на думку управління, не відповідає принципу поділу державної влади на законодавчу виконавчу і судову та конституційній природі Кабінету Міністрів України як органу виконавчої влади, основне суспільно-політичне (функціональне) призначення якого у механізмі держави полягає у забезпеченні виконання Конституції і законів України.

Крім того, заробітна плата є переважно єдиним джерелом забезпечення потреб працівників та членів його сім'ї в харчуванні, одязі, ліках, житлово-комунальних послугах та інших засобах, призначених забезпечувати життєдіяльність організму людини. Тому вважаємо, що визначення Кабінетом Міністрів України такого питання як оплата праці, зокрема, її умов та розмірів, в обставинах скорочення бюджетних асигнувань містить ризики порушення прав найманих працівників та службовців на належну оплату праці, що в свою чергу призведе до погіршення їх матеріального становища, особливо в умовах підвищення цін і тарифів.

Опрос