Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" (относительно уточнения порядка осуществления отдельных полномочий)

Заключение к проекту закона Украины от 15.12.2014 № 1473
Дата рассмотрения: 03.03.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (щодо уточнення порядку здійснення окремих повноважень)" (реєстр. N 1473 від 15.12.2014 р.)

У Головному науково-експертному управлінні розглянуто поданий проект, в якому пропонується внести низку змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі - Закон) щодо уточнення порядку здійснення окремих повноважень органами місцевого самоврядування.

Головне управління погоджується з тим, що положення Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" потребують удосконалення, в тому числі щодо порядку здійснення окремих повноважень органами місцевого самоврядування. Разом з тим, запропоновані новели, на наш погляд, є дискусійними за змістом та мають деякі інші недоліки, які не дозволяють оцінити їх позитивно.

За результатами аналізу поданого законопроекту Головне управління вважає за необхідне висловити наступні зауваження та пропозиції:

1. У проекті пропонується доповнити перелік питань, які вирішуються виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, питанням погодження, створення, перепрофілювання або ліквідації підприємств та організацій загальнодержавного значення (їх відокремлених підрозділів), розташованих на відповідній території (новий п. 57 ч. I ст. 26 Закону - абз. 4 п. 1 розділу I проекту). Необхідно зазначити, що, по-перше, запропонований механізм не є достатньо зрозумілим, адже чинне законодавство не передбачає обов'язку та механізму звернення суб'єктів управління об'єктами державної власності до органів місцевого самоврядування щодо вирішення зазначених питань, а законопроект відповідних змін до законодавчих актів, що регулюють вказану сферу відносин, також не пропонує. По-друге, пропозиція щодо поширення на органи місцевого самоврядування деяких повноважень з управління державною власністю не має під собою конституційних підстав. Адже виходячи зі змісту ст. 13 та ст. 142 Конституції України органи місцевого самоврядування розглядаються як суб'єкти управління майном, що є в комунальній власності.

Крім того, за змістом положень чинного законодавства участь органів місцевого самоврядування у вирішенні державними органами питань, які стосуються місцевого самоврядування, полягає у проведенні з ними відповідних консультацій. Зокрема, відповідно до п. 6 ст. 4 Європейської хартії місцевого самоврядування у процесі планування і прийняття рішень щодо усіх питань, які безпосередньо стосуються місцевих властей, з останніми мають проводитись консультації, у міру можливості своєчасно і належним чином. Згідно з ч. 3 ст. 71 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" у разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, які зачіпають інтереси місцевого самоврядування, вона повинна повідомити про це відповідні органи та посадових осіб місцевого самоврядування. Можна погодитись з тим, що вказана норма Закону не узгоджується з вищенаведеними вимогами Європейської хартії місцевого самоврядування і правила проведення консультацій з органами місцевого самоврядування потребують вдосконалення. Однак, у законопроекті пропонується зовсім інший механізм взаємовідносин між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, який передбачає можливість виникнення ситуацій блокування останніми рішень державних органів, що не відповідає правовій природі органів місцевого самоврядування. На нашу думку, навряд чи можна вважати правильною ідею здійснення державними органами обов'язкового "погодження" з відповідними місцевими радами, наприклад, питання перепрофілювання підприємств військово-промислового комплексу.

2. У п. 2 розділу I законопроекту пропонується доповнити повноваження сільського, селищного, міського голови (зміни до ч. 4 ст. 42 Закону). У разі прийняття зазначених змін, сільський, селищний, міський голова отримає повноваження по створенню тимчасових або постійно діючих комісій із залученням спеціалістів (представників) територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій. Предмет діяльності зазначених комісій буде полягати у "вирішенні питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, а також реалізації повноважень, делегованих органу місцевого самоврядування, та з інших питань місцевого самоврядування". Крім того, передбачається, що спеціалісти (представники) територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ включатимуться до складу вказаних комісій керівниками територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ на підставі письмового звернення сільського, селищного, міського голови протягом п'яти календарних днів з дня надходження такого звернення.

Неполный текст документа!

ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете найти, зарегистрировавшись в новой Информационно-правовой и коммуникационной платформе для бизнеса LIGA:ZAKON!

Кроме того, в ней доступны:
  • все законодательство Украины
  • аналитика и отчетность
  • консультации и справочная информация
Опрос