Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О государственных наградах Украины" (относительно присвоения почетных званий)

Заключение к проекту закона Украины от 15.12.2014 № 1469
Дата рассмотрения: 13.05.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя щодо проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про державні нагороди України" (щодо присвоєння почесних звань) (реєстр. N 1469 від 15 грудня 2014 року)

Комітет з питань правової політики та правосуддя розглянув на своєму засіданні 13 травня 2015 року (протокол N 18) на відповідність Конституції України проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про державні нагороди України" (щодо присвоєння почесних звань) (далі - Законопроект), поданий народними депутатами України Сусловою І. М. та Дерев'янком Ю. Б.

Згідно з пояснювальною запискою до Законопроекту він розроблений з метою усунення прогалин та недоліків у механізмі присвоєння почесних звань особам (незалежно від статі), які виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених.

Для досягнення мети автором пропонується внести зміни до Закону України "Про державні нагороди України", якими передбачити присвоєння почесного звання "Батько-герой" батьку, що самостійно виховав п'ятьох і більше дітей, що досягли восьмирічного віку, у тому числі, усиновлених.

Вирішуючи питання про відповідність Законопроекту положенням Конституції України, Комітет виходить з такого.

У Конституції України визначається, що Україна є правовою державою (стаття 1), органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України (частина друга статті 6), закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга статті 8).

Статтею 24 Основного Закону України визначено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

Опрос