Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно правового режима земель коллективной собственности

Заключение к проекту закона Украины от 15.12.2014 № 1465
Дата рассмотрения: 12.02.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо режиму земель колективної власності" (реєстр. N 1465 від 15.12.2014 р.)

У проекті пропонується уточнити порядок переходу права власності на землі "суб'єкта права колективної власності" у разі його реорганізації. Зокрема, у проекті визначаються умови передачі права власності на ці землі правонаступникам реорганізованого "суб'єкта права колективної власності" та у державну чи комунальну власність. Також вносяться пропозиції щодо зміни статусу "земельних ділянок загального користування, що перебувають у колективній власності садівницьких товариств". Відповідні зміни пропонується внести до пункту 8 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України (у подальшому - ЗК України). Прийняття проекту, на думку суб'єктів права законодавчої ініціативи, "дозволить законодавчо врегулювати існуючі прогалини в законодавстві, пов'язані з невизначеним на даний час статусом земель колективної власності, що не підлягали паюванню".

Проаналізувавши проект, Головне управління вважає за доцільне висловити щодо його змісту наступні зауваження та пропозиції.

1. Насамперед варто вернути увагу на недостатню узгодженість положень проекту з іншими законодавчими актами, які регулюють відповідні суспільні відносин. Це, наприклад, стосується тих положень Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство", що стосуються реорганізації відповідних підприємств (ст. 31), де, зокрема, регулюються питання переходу прав на земельні ділянки та об'єкти, що розташовані на них, у разі реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств, до якої також потрібно внести відповідні зміни.

2. У абзаці 4, яким доповнюється пункт 8 розділу X "Перехідні положення" ЗК України, слід звернути увагу на те, що у чинному законодавстві України відсутнє визначення змісту поняття "суб'єкт права колективної власності", оскільки ні Конституція України, ні Цивільний кодекс (у подальшому - ЦК України) України, ні ЗК України не передбачають існування такої форми власності. Згідно з ст. 318 ЦК України суб'єктами права власності права власності є Український народ та інші учасники цивільних відносин, визначені статтею 2 (фізичні особи та юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права) цього Кодексу. У зв'язку з пропонуємо із вказаного поняття вилучити слово "колективної".

3. Перше речення абзацу 5, яким доповнюється пункт 8 розділу X "Перехідні положення" ЗК України, не дає уяви про форму передачі відповідних земельних ділянок разом з певними об'єктами, про осіб, які мають її здійснювати та які мають їх отримати. За таких обставин виникають питання щодо визначення складу "інших осіб", яким мають бути передані відповідні об'єкти, про що йдеться у другому реченні цього абзацу. Невдалим, на нашу думку, є формулювання "право власності на вказані земельні ділянки переходить разом з цими об'єктами їх власникам", яким завершується цей абзац. Тут є незрозумілим, про яких власників йде мова - земельних ділянок чи об'єктів, які на них розташовані. Причому у контексті зазначеного положення має йтися не про об'єкти, а про право власності на них. Слід також врахувати, що право власності на земельну ділянку автоматично не поширюється на право власності на об'єкти, що на ній розташовані. Зокрема, у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду фізичними або юридичними особами, які не можуть мати у власності земельних ділянок, до них переходить право користування земельною ділянкою, на якій розташований жилий будинок, будівля або споруда, на умовах оренди (ст. 120 ЗК України).

4. Положення абзацу 6, яким доповнюється пункт 8 розділу X "Перехідні положення" ЗК України, щодо спільної сумісної власності садівницьких товариств на земельні ділянки загального користування, не узгоджуються із ст. 89 цього Кодексу, в якій визначаються правові засади такої власності і встановлюється, що земельна ділянка може належати на праві спільної сумісної власності лише громадянам (подружжю, членам фермерського господарства, якщо інше не передбачено угодою між ними, співвласникам жилого будинку). При цьому згідно з частиною 4 ст. 35 ЗК України землі загального користування садівницького товариства безоплатно передаються йому у власність за клопотанням вищого органу управління товариства до відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування на підставі технічної документації із землеустрою. Отже, пропонуємо з вказаного абзацу вилучити слова "спільну сумісну власність".

Опрос