Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О личном крестьянском хозяйстве" (относительно урегулирования вопроса членства)

Заключение к проекту закона Украины от 15.12.2014 № 1464
Дата рассмотрения: 12.02.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про особисте селянське господарство" (щодо врегулювання питання членства в особистих селянських господарствах)" (реєстр. N 1464 від 15.12.2014 року)

У проекті Закон України "Про особисте селянське господарство" доповнюється новою статтею 31, в якій визначаються склад членів особистого селянського господарства, умови набуття та припинення у ньому членства, а також вносяться зміни до ст. 4 зазначеного Закону з питань обліку членів особистого селянського господарства.

Розглянувши проект, Головне управління звертає увагу на те, що необхідність прийняття проекту у Пояснювальній записці до нього обгрунтовується тим, що у Порядку обліку особистих селянських господарств сільськими, селищними та міськими радами, який затверджений наказом Державного комітету статистики України N 409 від 26 жовтня 2009 року, передбачено облік не тільки зазначених господарств, а й їх членів. При цьому у Пояснювальній записці зазначається, що "у підзаконному акті, тобто у Порядку, йдеться про вихід із членів особистого господарства, хоча у Законі відсутні положення про вступ і вихід з особистого селянського господарства, момент набуття, припинення членства". Звідси робиться висновок про те, що "врегулювання на законодавчому рівні питання членства в особистих селянських господарствах є необхідним". Проте, на нашу думку, невідповідність положень підзаконного акту нормам закону не може бути визнано належним обгрунтуванням необхідності внесення змін до відповідного закону, оскільки згідно з загальновизнаною ієрархією нормативно-правових актів не закон має приводитися у відповідність з підзаконним актом, а підзаконний акт - у відповідність з законом. Таким чином, юридично коректнішим способом усунення зазначеної суперечності між положеннями названих підзаконного акту і закону є внесення відповідних змін до підзаконного акту, а не до закону.

На думку управління, обраний у проекті спосіб вирішення питання членства у особистому селянському господарстві не можна визнати вдалим. Річ у тому, що у статті 31, якою доповнюється Закон, пропонується врегулювати, крім суспільних відносин, пов'язаних із набуттям та припиненням членства в особистих селянських господарствах, також інші суспільні відносини (зокрема, щодо передачі права власності на земельну ділянку, розірвання договору оренди при припиненні членства в господарстві та укладення такого договору з іншим членом господарства), які є предметом правового регулювання як Закону, до якого вносяться зміни, так і інших законів України, внесення до яких відповідних змін не передбачено, окрема, до Закону України "Про оренду землі".

Вважаємо, що питання, пов'язані з визначенням та набуттям членства в особистих селянських господарства, доцільно було б урегулювати шляхом внесення відповідних змін до статті 1 Закону, в якій визначається правовий статус цього господарства та особи, які можуть його вести.

Водночас у проекті варто було б більше уваги приділити обліку особистих селянських господарств та їх членів. У чинному Законі це питання вирішується шляхом відсилки до підзаконного акту, який має видавати відповідний центральний орган виконавчої влади. Однак враховуючи, що з належністю до особистого селянського господарства чинне законодавство пов'язує набуття права на соціальну та іншу підтримку з боку держави (статті 8, 9, 10 Закону України "Про особисте селянське господарство", закони України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про зайнятість населення" та ін.), у проекті варто було б визначити основні питання щодо обліку членів особистих селянських господарств.

Опрос