Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обязательного информирования об учредителях и владельцах средств массовой информации)

Заключение к проекту закона Украины от 12.12.2014 № 1461
Дата рассмотрения: 06.04.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо обов'язкового інформування про засновників та власників засобів масової інформації)" (реєстр. N 1461 від 12.12.2014 р.)

У законопроекті пропонується зобов'язати телерадіоорганізації та друковані засоби масової інформації повідомляти дані про засновників (співзасновників), власників (співвласників) тощо. На думку суб'єктів права законодавчої ініціативи, прийняття цього законопроекту дозволить "звести до мінімуму можливості використання засобів масової інформації, як важелів маніпулювання суспільною свідомістю і особистою думкою громадян".

Головне науково-експертне управління щодо поданого законопроекту висловлює такі міркування.

Головне управління в цілому підтримує ідею щодо гарантування прозорості засобів масової інформації та доступу суспільства до інформації про ЗМІ, в той же час звертає увагу на те, що порушені у законопроекті питання достатньою мірою врегульовані чинним законодавством України. Так, відповідно до частини 11 статті 38 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення веде Державний реєстр телерадіоорганізацій України. До цього Реєстру вносяться дані про телерадіоорганізації, які отримали ліцензії на мовлення або зареєструвалися як суб'єкти інформаційної діяльності в порядку, визначеному цим Законом. Доступ до такого Реєстру відповідно до п. 14 згаданої статті 38 Закону є вільним.

Згідно з частиною дванадцятою статті 38 цього Закону стосовно телерадіоорганізацій, які отримали ліцензію (ліцензії) на мовлення, до Державного реєстру телерадіоорганізацій України вносяться відповідні відомості, а саме: відомості про засновника (співзасновників), власника (співвласників) телерадіоорганізації та пов'язаних осіб (для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, банківські реквізити, а для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) і про розподіл часток статутного капіталу. Для акціонерного товариства зазначається інформація, визначена цим пунктом, про акціонерів, які на момент подання заяви володіють пакетами акцій більш як по 5 відсотків; відомості про особовий склад керівних та наглядових органів телерадіоорганізації: керівник організації, склад ради директорів, склад наглядової ради тощо (для кожної з осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса); найменування телерадіоорганізації, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, банківські реквізити, контактні телефони та інші вихідні дані.

Крім того, згідно із статтею 16 ("Звітність Національної ради") вищезгаданого Закону засновники (власники) телерадіоорганізацій зазначаються у звіті Національної ради.

Опрос