Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин

Заключение к проекту закона Украины от 11.12.2014 № 1445
Дата рассмотрения: 04.03.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (реєстр. N 1445 від 11 грудня 2014 року)

Комітет з питань правової політики та правосуддя на засіданні 04 березня 2015 року (протокол N 12) розглянув на відповідність Конституції України проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (далі - Законопроект) (реєстр. N 1445 від 11 грудня 2014 року), поданий народним депутатом України Королевською Н. Ю.

Згідно з пояснювальною запискою Законопроект розроблено з метою забезпечення паритетного представництва жінок і чоловіків у виборчих списках політичних партій серед депутатів рад усіх рівнів, в органах виконавчої влади усіх рівнів; заборони всіх форм дискримінації за ознакою статі; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах суспільства.

Для досягнення мети автором пропонується внести зміни до законів України "Про політичні партії в Україні", "Про Центральну виборчу комісію", "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", "Про вибори народних депутатів України", відповідно до яких при формуванні виборчого списку кандидатів у депутати забезпечується представництво не менше трьох осіб тієї статі, яка менше представлена, в кожній десятці кандидатів. Також положеннями Законопроекту передбачається заборона всіх форм та проявів дискримінації за ознакою статі, заборона реклами і оголошень, що мають дискримінаційний зміст та суперечать принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків тощо.

Вирішуючи питання про відповідність Законопроекту положенням Конституції України, Комітет виходить з такого.

За Основним Законом України (стаття 24) громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей, зокрема, у громадсько-політичній діяльності.

Рівність та недопустимість дискримінації особи є не тільки конституційними принципами національної правової системи України, а й фундаментальними цінностями світового співтовариства, на чому наголошено у міжнародних правових актах з питань захисту прав і свобод людини і громадянина. Так, згідно з Міжнародним пактом про громадянські і політичні права 1966 року (статті 3, 25) держави, які беруть участь у цьому Пакті, зобов'язуються забезпечити рівне для чоловіків і жінок право користування всіма громадянськими і політичними правами, передбаченими в цьому Пакті, зокрема, брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних представників, а також бути обраним на періодичних виборах.

У Конвенції ООН "Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок" (пункт a) частини першої статті 7) визначено, що держави-сторони вживають усіх відповідних заходів для ліквідації дискримінації щодо жінок у політичному та суспільному житті країни і, зокрема, забезпечують жінкам на рівних умовах з чоловіками право бути обраними до всіх публічно виборних органів.

Конституційний Суд України у своєму Рішенні N 9-рп/2012 від 12 квітня 2012 року зазначив, що гарантована Конституцією України рівність усіх людей в їх правах і свободах означає необхідність забезпечення їм рівних правових можливостей для реалізації однакових за змістом та обсягом прав і свобод.

Опрос